Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 5: ILLITERACY

Thứ Ba, 05/09/2017, 16:46 GMT+7

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 5: ILLITERACY - nạn mù chữ sẽ giúp các em rèn luyện kỹ năng nghe hiểu và chọn đáp án đúng trong nội dung bài xoay quanh chủ đề về vấn đề học và phổ cập giáo dục.

 

Nghe và làm các bài tập ngay dưới đây:

Task 1

Listen and choose the best option to complete the following sentences. (Lắng nghe và chọn lựa đáp án tốt nhất để hoàn thành câu sau.)

1. The students were asked to………….what makes an effective school.

A. express their attitudes towards

B. deliver speeches on

C. exchange their ideas about

D. give their opinions on

2. Most of the students thought they should be encouraged to……….for their own learning.

A. develop new styles

B. set realistic goals

C. develop their strategies

D. consult their teachers

3. About ………….of the students expected their teachers to be motivated and interested in what they were doing.

A. 80 per cent

B. 55 per cent

C. 60 per cent

D. 100 per cent

4. Nearly all the students believed that learning should focus on…………

A. the importance of life

B. the importance of skills

C. important life skills

D. important communication skills

Task 2

Listen again and answer the questions (nghe lại và trả lời các câu hỏi sau)

1. Where did the survey take place?

2. What percentage of the students felt mutual respect was essential for effective learning to take place?

3. What did the older students feel?

Đáp án

Task 1

1 - D;  2 - B; 3 - B; 4 - B

Task 2

1. It took place in Perth.

2. 80 percent of the students.

3. They felt that they should be allowed to give some input into school decision making.

Bài nghe

In an informal survey carried out in Perth, Western of Australia, students were asked to give their views on what makes an effective school.

80% of the students felt that mutual respect in the classroom was essential learning to take place. This implied that students should be treated as individuals with both their strengths and their weaknesses.

60% of the students felt they should be encouraged to set realistic goals for their learning, and to have positive attitudes towards themselves and others.

About 55% of the students expected their teachers to be motivated and interested in what they were doing: this would then reflect in their performance of the students. Nearly all the students believed that learning should be centered on important life skills such as communication, building self-respect and self- confidence, the ability to learn from failure, and time management, suited to the maturity of the students concerned.

100% of the students felt that the social side of school was as important as academic activities. The older students felt that they should be allowed to give some input school decision making a direct effect on students.

Bài dịch

Trong một cuộc khảo sát không chính thức được thực hiện ở Perth, phía Tây nước Úc, học sinh được yêu cầu đưa ra quan điểm về những điều giúp môi trường học tập đạt hiệu quả.

80% học sinh cảm thấy sự tôn trọng lẫn nhau trong lớp học là điều cần thiết cho việc học tập có hiệu quả. Điều này ngụ ý rằng học sinh cần được đối xử như những cá nhân có cả điểm mạnh và điểm yếu.

60% học sinh cảm thấy rằng chúng nên được khuyến khích đặt ra các mục tiêu thực tế cho việc học, và có thái độ tích cực đối với bản thân cũng như với mọi người.

Khoảng 55% học sinh mong muốn giáo viên động viên và quan tâm đến những gì họ đang làm; điều này sẽ được phản ánh qua việc thực hiện của học sinh. Gần như tất cả các học sinh đều cho rằng việc học nên tập trung vào các kỹ năng quan trọng như kỹ năng giao tiếp, xây dựng sự tự trọng và tự tin, khả năng học hỏi từ thất bại, và việc quản lý thời gian phù hợp với từng độ tuổi trưởng thành của học sinh.

100% học sinh cho rằng mặt xã hội của trường học cũng quan trọng như các hoạt động học tập. Các học sinh lớn hơn cảm thấy rằng họ cần được đóng góp ý kiến liên quan đến các hoạt động của trường học có ảnh hưởng trực tiếp đến học sinh.

>> Xem thêm:

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 1: Friendship

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 2: Personal Experiences

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 3: A Party

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 4: Volunteer Work

Đăng ký học Tiếng Anh ở đâu đảm bảo uy tín?

Đăng ký học Tiếng Anh ở đâu đảm bảo uy tín?

Cập nhật các khóa học, chương trình đạo tạo ngoại ngữ uy tín tại MuaBanNhanh.com. Để xem chi tiết các khóa học, thời gian học và học phí sớm nhất, nhận được nhiều ưu đãi, đăng ký học ngay: Đào tạo ngoại ngữ 

 

>> Cập nhật các bài nghe tiếng Anh lớp 11 hằng ngày tại đây: Bài nghe tiếng Anh lớp 11

Nguồn: http://webhoctienganh.com/bai-nghe-tieng-anh-lop-11-unit-5-illiteracy-1663.html

Xem thêm:

Bài nghe tiếng Anh lớp 10 Unit 11: National Parks

Cách học Tiếng Anh theo chủ đề

10 cách giúp bạn học tiếng Anh thật dễ dàng và thoải mái!

Tags: tiếng anh phổ thông, bài nghe tiếng anh, tiếng Anh lớp 11, Bài nghe tiếng Anh lớp 11, luyện nghe tiếng anh lớp 11, Bài nghe tiếng Anh lớp 11 unit 5, ILLITERACY
DuyTanUni.edu.vn / Kiến thức tiêu dùng
Tags: tiếng anh phổ thông, bài nghe tiếng anh, tiếng Anh lớp 11, Bài nghe tiếng Anh lớp 11, luyện nghe tiếng anh lớp 11, Bài nghe tiếng Anh lớp 11 unit 5, ILLITERACY
DuyTanUni.edu.vn / Kiến thức tiêu dùng