Một số mẹo phân biệt sách giả, sách thật

Thứ Năm, 22/10/2015, 09:03 GMT+7

Nhiều năm nay, sách giả luôn là một vấn nạn khiến ngành xuất bản đau đầu. Nhà xuất bản Nhã Nam cũng là một trong những đơn vị luôn kiên quyết trong cuộc đấu tranh chống sách giả.

Xem thêm nhận biết hàng giả: http://duytanuni.edu.vn/nhan-biet-hang-gia.html

Xem thêm: http://catbedecal.com/tu-van-chon-mua.html

Xem thêm: http://cuanhomkinh.com.vn/gop-y-mua-sam.html

Tags: hàng giả, nhận biết hàng giả, cách nhận biết hàng giả, mẹo phân biệt sách giả, sách giả, sách thật, nhận biết sách giả, nhận biết sách thật
DuyTanUni.edu.vn / Nhận biết hàng giả
Tags: hàng giả, nhận biết hàng giả, cách nhận biết hàng giả, mẹo phân biệt sách giả, sách giả, sách thật, nhận biết sách giả, nhận biết sách thật
DuyTanUni.edu.vn / Nhận biết hàng giả