Đề cương ôn tập toán lớp 4 học tập kỳ 2 để giúp các em ôn tập lại các dạng toán trọng tâm cũng tương tự các bài bác tập, luyện đề nhằm đạt được công dụng tốt trong kỳ thi dứt học kỳ.

Sau đây là các dạng bài tập kiến thức trọng vai trung phong được tổng hợp trong đề cương cứng ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2. Phụ huynh học sinh cùng tìm hiểu thêm nhé.Bạn vẫn xem: 3 phần 4 bằng bao nhiêu

1. Ôn tập những dạng toán ở học kỳ 2 lớp 4

1.1. Phân số và các phép tính với phân số

1.1.1 khái niệm phân số


*

*

1.1.2. đặc điểm cơ bản của phân số

Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số trong những tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đang cho.

Bạn đang xem: 3 phần 4 bằng bao nhiêu

Nếu chia cả tử số và chủng loại số của một phân số với cùng một số tự nhiên không giống 0 thì được một phân số bởi phân số đang cho.

1.1.3. So sánh các phân số

a) So sánh các phân số cùng mẫu số

Trong nhị phân số bao gồm cùng chủng loại số:

Phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó nhỏ bé hơn.Phân số nào gồm tử số lớn hơn nữa thì phân số đó khủng hơn.Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

b) So sánh những phân số thuộc tử số

Trong nhị phân số tất cả cùng tử số:

Phân số nào tất cả mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn.Phân số nào tất cả mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé bỏng hơn.Nếu mẫu số bằng nhau thì nhì phân số đó bởi nhau.

c) So sánh các phân số không giống mẫu

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu mã số hai phân số kia rồi so sánh những tử số của hai phân số mới.

1.1.4. Các phép tính phân số

a) Phép cộng phân số

Muốn cùng hai phân số gồm cùng mẫu mã số, ta cộng hai tử số với nhau và không thay đổi mẫu số.

Muốn cùng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu mã số nhị phân số, rồi cùng hai phân số đó.

b) Phép trừ phân số

Muốn trừ nhì phân số có cùng mẫu mã số, ta trừ tử số của phân số đầu tiên cho chủng loại số của phân số sản phẩm công nghệ hai và giữ nguyên mẫu số.

Muốn trừ nhì phân số khác mẫu số, ta quy đồng chủng loại số hai phân số, rồi trừ nhì phân số đó.

c) Phép nhân phân số

Muốn nhân nhì phân số ta đem tử số nhân cùng với tử số, mẫu mã số nhân với mẫu số.

d) Phép chia phân số

Muốn phân chia một phân số cho một phân số, ta đem phân số thứ nhất nhân cùng với phân số đồ vật hai đảo ngược.

Lưu ý: Phân số đảo ngược của một phân số là phân số đảo ngược tử số thành mẫu số, mẫu mã số thành tử số.

1.2. Tìm nhì số lúc biết tổng cùng hiệu của nhị số đó


*

1.3. Tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu với tỉ số của nhì số đó.

1.3.1. Tìm hai số khi biết tổng cùng tỉ số

Để giải câu hỏi tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số ta hoàn toàn có thể làm như sau:


*

1.3.2. Tìm nhị số khi biết hiệu với tỉ của nhì số đó.


*

1. 4. Hình thoi và diện tích hình thoi

1.4.1 Hình thoi


(Trong đó: S là diện tích hình thoi; m, n là độ nhiều năm của hai tuyến phố chéo)

2. Bài bác tập theo phương thức toán trong đề cưng cửng ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2.

2.1. Bài tập

Bài 1: Tính quý hiếm sau

a) (Largedfrac17) + (Largedfrac78)

b) (Largedfrac43) - (Largedfrac89)

c) (Largedfrac67) x (Largedfrac32)

d) (Largedfrac56) : (Largedfrac13)

Bài 2. sử dụng dấu >,

a) (Largedfrac45) … (Largedfrac57)

b) 1 … (Largedfrac1414)

c) (Largedfrac1213) … (Largedfrac153)

d) (Largedfrac96) … (Largedfrac1510)

Bài 3. mang lại phân số sau: (Largedfrac187), (Largedfrac103), (Largedfrac59)

Đọc phân số và cho biết đâu là tử số đâu là chủng loại số

Bài 4.

Xem thêm: Hướng Dẫn 2 Cách Sử Dụng Zalo Trên Máy Tính Yếu, Hướng Dẫn Cài Đặt Zalo Và Sử Dụng Trên Máy Tính

Tìm nhì số biết tổng của nhị số bởi 900, hiệu hai số bởi 480

Bài 5. Tìm hai số biết.

a) Tổng của nhì số bằng 1200, bao gồm tỉ số bởi (Largedfrac35)

b) Hiệu của nhì số bằng 450, bao gồm tỉ số bởi (Largedfrac56)

Bài 6. mang đến hình thoi MNPQ, biết độ nhiều năm hai đường chéo MP = 12cm, NQ = 8cm

Tính diện tích hình thoi


2.2. Bài bác giải

Bài 1:

Áp dụng những quy tắc của phép nhân, chia, cộng, trừ phân số ta có:

a) (Largedfrac17) + (Largedfrac78) = (Largedfrac856) + (Largedfrac4956) = (Largedfrac5756)

b) (Largedfrac43) - (Largedfrac89) = (Largedfrac129) - (Largedfrac89) = (Largedfrac49)

c) (Largedfrac67) x (Largedfrac32) = (Largedfrac1814) = (Largedfrac97)

d) (Largedfrac56) : (Largedfrac13) = (Largedfrac56) x 3 = (Largedfrac156) = (Largedfrac52)

Bài 2

a) (Largedfrac45) … (Largedfrac47)

Ta có cả nhị số thuộc tử số cho nên vì thế ta đối chiếu mẫu số của 2 số với nhau vì chưng 7 > 5 phải (Largedfrac45)>(Largedfrac47)

Vậy(Largedfrac45)>(Largedfrac47)

b) 1 … (Largedfrac1414)

Rút gọn gàng (Largedfrac1414) = 1, đề xuất 1 = 1

Vậy 1 = (Largedfrac1414)

c) (Largedfrac1213) … (Largedfrac153)

Cả nhị số hầu như khác tử số lẫn mẫu số nên ta yêu cầu quy định mẫu mã số nhằm so sánh

Lấy chủng loại số chung là 39 ta gồm 12 x (Largedfrac313) x 3 =(Largedfrac3639), 15 x (Largedfrac133) x 13 = (Largedfrac19539)

Ta có 195 > 36, nên (Largedfrac1213)

d) (Largedfrac96) … (Largedfrac1510)

Rút gọn cả hai phân số ta có (Largedfrac96) cùng phân chia tử số và mẫu số đến 3 được (Largedfrac32)

Rút gọn cả 2 phân số ta có (Largedfrac1510) cùng phân chia tử số và mẫu mã số cho 5 được (Largedfrac32)

Nên (Largedfrac96) = (Largedfrac1510)

Vậy (Largedfrac96) = (Largedfrac1510)

Bài 3.

(Largedfrac187) phát âm là mười tám phần bảy. Tử số là 18, mẫu mã số là 7.

(Largedfrac103) phát âm là mười phần ba. Tử số là 10, mẫu mã số là 3.

(Largedfrac59) hiểu là năm phần chín. Tử số là 5, mẫu số là 9.

Bài 4.

Số lớn nên tìm là:

Số lớn = (tổng + hiệu) : 2 = (900 + 480) : 2 = 690

Số nhỏ nhắn cần tìm là:

Số bé nhỏ = (tổng - hiệu) : 2 = (900 - 480) : 2 = 210

Vậy số nên tìm là 690 với 210

Bài 5.

a) Sơ đồ bài toán:


Theo sơ đồ bài xích toán, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

Số bé xíu là: (tổng : số phần bằng nhau) x số phần nhỏ bé = (1200 : 8) x 3 = 450

Số khủng là: (tổng : số phần bởi nhau) x số phần nhiều = (1200 : 8) x 5 =750

Vậy số đề xuất tìm là 450, 750

b) Sơ đồ bài toán:


Theo sơ đồ bài bác toán, hiệu số phần bằng nhau là

5 - 4 = 1 (phần)

Số bé là: (Hiệu : hiệu số phần bằng nhau) x số phần nhỏ nhắn = 450 x 4 = 1800

Số mập là: (Hiệu : hiệu số phần bởi nhau) x số đa số = 450 x 5 = 2250

Vậy số đề nghị tìm là 1800 cùng 2250

Bài 6.

Diện tích hình thoi MNPQ là:

(MP x NQ) : 2 = 12 x 8 : 2 = 96 : 2 = 48 ((cm^2))

Vậy diện tích s hình thoi MNPQ là 48 (cm^2)

3. Bộ đề ôn tập toán lớp 4 học tập kỳ 2 (có đáp án)

3.1. Bộ 10 đề ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2

ĐỀ 1

Câu 1: trong số phân số: (Largedfrac818), (Largedfrac1614), (Largedfrac1530), (Largedfrac1415) phân số nào bằng phân số 4/9 ?

A. (Largedfrac818)

B. (Largedfrac1614)

C. (Largedfrac1513)

D. (Largedfrac1415)

Câu 2: trong những phân số bên dưới đây, phân số lớn hơn 1 là:

A. (Largedfrac12)

B. (Largedfrac43)

C. (Largedfrac34)

D. (Largedfrac45)

Câu 3: Hình bình hành là hình:

A. Bao gồm hai cặp cạnh đối diện tuy vậy song và bởi nhau

B. Có hai cặp cạnh đối diện tuy nhiên song

C. Có bốn cạnh bởi nhau

D. Bao gồm hai đường chéo vuông góc cùng với nhau tại trung điểm của từng đường.

Câu 4: Một hình thoi có độ lâu năm hai đường chéo cánh là 17cm với 32cm. Diện tích s của hình thoi là:

A. 272 (cm^2)

B. 725 (cm^2)

C. 556 (cm^2)

D. 277 (cm^2)

Câu 5: lựa chọn chữ số thích hợp trong các chữ số sau nhằm viết vào ô trống làm sao để cho 15… phân chia hết cho 2, 3 cùng 5

A. 5

B. 3

C. 2

D. 0

Câu 6: Trên tỉ trọng 1: 200, chiều lâu năm phòng học lớp đo được 5cm. Chiều dài thật ở trong phòng học đó là:

A. 500 cm

B. 2000 cm

C. 1000 cm

D. 700 cm

Câu 7: một nhóm công nhân có tác dụng đường, bao gồm 7 công nhân nữ giới và 12 người công nhân nam, viết:

A. Tỉ số của số công nhân thiếu nữ và số người công nhân nam:

B. Tỉ số của số công nhân chị em và số công nhân cả tổ

C. Tỉ số của số người công nhân nam cùng số người công nhân nữ:

D. Tỉ số của số người công nhân nam và số công nhân cả tổ:

Câu 8: tìm x biết:

a) X : (Largedfrac34) = (Largedfrac56)

b) X – (Largedfrac23) = (Largedfrac46)

Câu 9: Chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật là 70m. Tính diện tích của thửa ruộng, biết rằng chiều rộng lớn của thửa ruộng bằng (Largedfrac34) chiều dài.

Câu 10. Bây giờ bố hơn con 30 tuổi. Ba thời gian trước tuổi con bằng (Largedfrac27) tuổi bố. Tính tuổi của mọi người hiện nay?

ĐỀ 2

Câu 1: Phân số có mức giá trị bằng 1 là:

A. (Largedfrac33)

B. (Largedfrac32)

C. (Largedfrac34)

D. (Largedfrac72)

Câu 2. Phân số (Largedfrac25100) rút gọn gàng được phân số:

A. (Largedfrac510)

B. (Largedfrac1020)

C. (Largedfrac28)

D. (Largedfrac14)

Câu 3: Số phù hợp để điền vào nơi trống của 15(cm^2)= ?(cm^2)là

A. 150

B. 150000

C. 15000

D. 1500

Câu 4: một đội có 12 bạn trong các số đó có 5 các bạn nữ. Tỉ số của bạn nam cùng số nữ giới của tổ kia là:

A. (Largedfrac512)

B. (Largedfrac712)

C. (Largedfrac75)

D. (Largedfrac57)

Câu 5. Giá trị của biểu thức: 36576 : (4 x 2) – 3708 là:

A. 863

B. 864

C. 846

D. 854

Câu 6. Một tấm kính hình thoi có độ dài các đường chéo 18cm với 30cm. Tính diện tích s tấm kính đó

A. 270 (cm^2)

B. 270 cm

C. 540 (cm^2)

D. 54 (cm^2)

Câu 7. Tìm kiếm x biết

a) (Largedfrac35) : x = 3

b) X : 52 = 113

Câu 8. Tính

a) (Largedfrac15) + (Largedfrac411) + (Largedfrac45) + (Largedfrac711)

b) (Largedfrac66) + ((Largedfrac59) – (Largedfrac14))

ĐỀ 3

Câu 1: hiệu quả của phép tính 4 – (Largedfrac35) là?

A. (Largedfrac15)

B. (Largedfrac175)

C. (Largedfrac320)

D. (Largedfrac13)

Câu 2. Điền số tương thích vào địa điểm trống: 5 tạ 74 yến = ?kg

A. 5074

B. 50074

C. 5740

D. 1240

Câu 3. Hình thoi là:

A. Tứ giác có 2 cặp cạnh đối diện song song và tư cạnh bởi nhau

B. Tất cả hai cạnh đối diện bằng nhau

C. Tất cả 2 cạnh gần cạnh vuông góc với nhau

D. Có hai đường chéo cánh vuông góc với nhau.

Câu 4. Người mẹ hơn con 32 tuổi. Biết tuổi con bởi (Largedfrac15) tuổi mẹ. Vậy tuổi của con là:

A. 40 tuổi

B. 30 tuổi

C. 8 tuổi

D. 32 tuổi

Câu 5. Trung bình cùng của 34, 57, 92 là bao nhiêu?

A. 51

B. 61

C. 54

D. 89

Câu 6. Điền vết (>,

a) 2 tiếng đồng hồ 45 phút … 245 phút

b) (Largedfrac75) x (Largedfrac87) … (Largedfrac56) : (Largedfrac87)

Câu 7. Tính

a) 6839 + 9493

b) 7390 – 950

c) 857 : 9

d) 5839 x 3

Câu 8: tìm x

a) X – (Largedfrac56) = (Largedfrac23)

b) X x (Largedfrac23)= (Largedfrac73)

Câu 9: Lớp 4A tất cả 34 học tập sinh. Còn nếu không tính chúng ta lớp trưởng thì số học sinh nam gấp hai số học sinh nữ. Hỏi lớp 4A bao gồm bao nhiêu học viên nam, bao nhiêu học viên nữ, biết lớp trưởng là nữ.

ĐỀ 4

Câu 1: Chữ số 3 vào 230258 chỉ:

A. 300

B. 30000

C. 300000

D. 3000

Câu 2. Phân số 5/8 bằng:

A. (Largedfrac1232)

B. (Largedfrac2040)

C. (Largedfrac2540)

D. (Largedfrac1521)

Câu 3. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống

a) (Largedfrac35) + (Largedfrac14) = (Largedfrac49)

b) (Largedfrac53) – (Largedfrac12) = (Largedfrac16)

c) (Largedfrac53) – (Largedfrac12) = (Largedfrac76)

d) (Largedfrac34) : (Largedfrac49) = (Largedfrac13)

Câu 4. Kiếm tìm x

a) X - (Largedfrac234) = (Largedfrac47)

b) X : 23 = 195

Câu 5. Điền vào chỗ trống

a) 57 phút 36 giây = ? giây

b) 560hg74dag = ?g

c) 41 tuần 98 ngày = ngày

d) 14km748m = ?m

Câu 6. Hai kho thóc có tất cả 15 tấn 3 tạ thóc. Kho A tất cả số thóc bằng (Largedfrac45) số thóc kho B. Hỏi mỗi kho gồm bao nhiêu tạ thóc?

Câu 7. Hình bình hành ABCD gồm AB = 15 dm, đường cao AH = 9 dm. Tính diện tích s hình bình hành

Câu 8. Tìm nhì số biết. Tổng hai số bởi 124, hiệu nhị số bởi 72

ĐỀ 5

Câu 1. Cho số 7492… chữ số điền vào chỗ chấm sẽ được số vừa phân chia hết đến 2 với vừa chia hết cho 5.

A. 2

B. 5

C. 0

D. 4

Câu 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là 105(dm^2)356(cm^2)= ...(cm^2)

A. 105356(cm^2)

B. 10856(cm^2)

C. 1050356(cm^2)

D. 1406(cm^2)

Câu 3. Một hình bình hành có diện tích 192(cm^2), chiều cao 12m. Độ dài đáy tương xứng của hình đó là:

A. 32cm

B. 16cm

C. 8cm

D. 64cm

Câu 4. Điền vào nơi chấm: >,

a) (Largedfrac56) … (Largedfrac78)

b) (Largedfrac1428) … (Largedfrac13)

c) (Largedfrac35) … (Largedfrac1220)

d) (Largedfrac37)… (Largedfrac53)

Câu 5: Tổng độ dài đáy và chiều cao của hình bình hành là 75cm, độ cao bằng (Largedfrac23) độ nhiều năm đáy. Tính diện tích s của hình bình hành đó.

Câu 6. Search x

a) X – (Largedfrac49)= (Largedfrac37) : (Largedfrac914)

b) X + 184 = 95839

c) X : 48 = 94

d) X x 32 = 34752

Câu 7 Tìm nhị số lúc biết hiệu của nhị số bằng 27, tất cả tỉ số là (Largedfrac76)

Câu 8. Minh gồm 3 lọ bi trung bình từng lọ tất cả 72 viên bi. Biết lọ đầu tiên đựng 48 viên, lọ thứ bố đựng 80 viên. Hỏi lọ đồ vật hai đựng từng nào viên?

ĐỀ 6

Câu 1: Lớp nghìn của số 15794303 gồm các chữ số:

A. 4, 3, 0

B. 9, 4, 3

C. 7, 9, 4

D. 5, 7, 9

Câu 2. Trong các số sau: 7428, 5630, 49590, 17863 số chia hết cho 2, 3, 5, 9 là:

A. 7428

B. 5630

C. 49590

D. 17863

Câu 3. Trong những phân số (Largedfrac716), (Largedfrac14), (Largedfrac15), (Largedfrac17) phân số nào lớn nhất là:

A. (Largedfrac13)

B. (Largedfrac716)

C. (Largedfrac15)

D. (Largedfrac17)

Câu 4. Diện tích hình vuông vắn có độ lâu năm cạnh (Largedfrac45) m là:

A. (Largedfrac1625)(m^2)

B. (Largedfrac825)(m^2)

C. (Largedfrac165)(m^2)

D. (Largedfrac3225)(m^2)

Câu 5. Tìm kiếm a/b biết:

a) (Largedfracab) + (Largedfrac14) = (Largedfrac56) + (Largedfrac12)

b) (Largedfrac1714) : (Largedfracab) = 2 + (Largedfrac17)

Câu 6. Kho A rộng kho B là 7t 5 tạ thóc. Search số thóc mỗi khó, hiểu được số thóc của kho B bằng 4/21 số thóc kho A

Câu 7. Tìm cộng của hàng số sau:

a) 1, 2, 3, 4,…,50

b) 4, 8, 12, …,84

Câu 8. Năm nay An 12 tuổi số tuổi của An bằng (Largedfrac15) số tuổi của bà bầu và anh trai, biết anh trai hơn An 6 tuổi. Hỏi người mẹ An từng nào tuổi?

ĐỀ 7

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 200000 + 8000 + 500 + 30 + 2

A. 280532

B. 2800532

C. 208532

D. 285320

Câu 2. Số tương thích vào nơi chấm 30(m^2)16(dm^2)= ? (dm^2)

A. 3016 (dm^2)

B. 316 (dm^2)

C. 30160 (dm^2)

D. 30016 (dm^2)

Câu 3. Diện tích s hình bình hành có độ lâu năm đáy 18m, chiều cao 8m là:

A. 72 (cm^2)

B. 144 (cm^2)

C. 52 (cm^2)

D. 36 (cm^2)

Câu 4. Tìm kiếm x biết;

a) (Largedfracxy) + (Largedfrac35) = (Largedfrac74)

b) (Largedfracxy) – (Largedfrac19)= (Largedfrac37)

c) (Largedfracxy) x (Largedfrac16) = (Largedfrac23)

d) (Largedfracxy) x 5 = (Largedfrac98)

Câu 5. Trung bình cộng của nhì số là 975. Số nhỏ nhắn bằng (Largedfrac23) số lớn. Tìm nhị số đó.

Câu 6. Trong mùa thi đua học tốt, lớp 4A cố gắng được 215 điểm 10, lớp 4B được 250 điểm 10, số điểm 10 của lớp 4C bởi (Largedfrac23) số điểm 10 của 4B với 4A. Tính số điểm 10 của lớp 4C?

Câu 7. Chu vi hình vuông vắn bằng 16m. Tính độ dài các cạnh?

ĐỀ 8

Câu 1: Số: “Năm trăm bảy mươi chín nghìn không trăm mười tám”

A. 5017018

B. 579018

C. 570918

D. 579108

Câu 2: Năm 1010 thuộc gắng kỉ nào

A. IX

B. X

C. XI

D. XII

Câu 3 Một hình thoi bao gồm độ lâu năm hai đường chéo cánh là 18cm cùng 12cm. Diện tích hình thoi là

A. 216 (cm^2)

B. 432 (cm^2)

C. 108 (cm^2)

D. 60 (cm^2)

Câu 4. Điền số phù hợp vào khu vực chấm: 48 giờ đồng hồ 21 phút = ? giây

A. 1746060 giây

B. 180060 giây

C. 210060 giây

D. 174060 giây

Câu 5. Tính cực hiếm biểu thức.

a) (Largedfrac79) + (Largedfrac25) x (Largedfrac58)

b) (Largedfrac103) – (Largedfrac43) : (Largedfrac76)

Câu 6. Kiếm tìm x biết

a) X x 4 + 480 = 5890

b) X : 8 – 95893 = 58

Câu 7: Lớp 4A bao gồm số học viên nữ bởi (Largedfrac35) số học viên nam. Search số học sinh nam, số học viên nữ lớp đó biết rằng số học viên nữ là 12 học sinh

ĐỀ 9

Câu 1. Điền số tương thích vào khu vực chấm (Largedfrac1521) = …/7 là

A. 21

B. 15

C. 7

D. 5

Câu 2. Số được điền vào 5 (m^2) 9 (dm^2)= ? (cm^2)

A. 50900

B. 5900

C. 59000

D. 50090

Câu 3. Hình bình hành có diện tích s (Largedfrac38)(m^2), độ cao (Largedfrac38)m. Độ nhiều năm đáy của hình kia là:

A. (Largedfrac38)

B. (Largedfrac964) m

C. 1m

Câu 4. Trên bản đồ tỉ lệ thành phần 1: 100000, quãng con đường từ A đến B đo được 1m. Độ lâu năm thật của quãng mặt đường từ A đến B là:

A. 100000m

B. 10000m

C. 1000m

D. 100m

Câu 5. Đuôi cá nặng nề 450g. Đầu cá nặng bằng đuôi cá cùng với một phần thân cá. Thân cá nặng bởi đầu cá cộng đuôi cá Hỏi cả nhỏ cá nặng trĩu bao nhiêu?

Câu 6. Tính

a) (Largedfrac34) x ((Largedfrac56) + (Largedfrac78))

b) (Largedfrac310) + (Largedfrac73) : 5

Câu 7. Tra cứu x

a) X – (Largedfrac15) = (Largedfrac78)

b) 8 : x = 748

c) X x 19 = 2019

d) X + 9589 = 94857 – 583

Câu 8. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 72m với chiều rộng bằng (Largedfrac23) chiều dài. Biết cứ 1m2 ruộng kia thì thu hoạch được (Largedfrac34) kg thóc. Hỏi bên trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được từng nào thóc?

Câu 9. Tính bằng cách hợp lí nhất

1748 x 11 + 485 x 11

ĐỀ 10

Câu 1.Trong những số sau: 2019, 3019, 4019, 9099 số nào phân tách hết mang đến 3 cùng 9

A. 2019

B. 3019

C. 4019

D. 9099

Câu 2. Tất cả 3 viên bi xanh với 7 viên bi đỏ vậy phân số chỉ số viên bi màu xanh da trời so với toàn bô viên bi là:

A. (Largedfrac310)

B. (Largedfrac710)

C. (Largedfrac37)

D. (Largedfrac73)

Câu 3. Quý hiếm của 9 trong 9248530 là

A. 9000

B. 90000

C. 9000000

D. 900000

Câu 4. Phép trừ (Largedfrac918) – (Largedfrac418) có hiệu quả là:

A. (Largedfrac518)

B. 5

C. (Largedfrac1318)

D. (Largedfrac3618)

A. XVIII

B. XIX

C. XX

D. XXI

Câu 6. Tìm x biết

a) X – (Largedfrac115) = (Largedfrac25) : (Largedfrac32)

b) 1998 : x = 25

c) X : trăng tròn = 2020

d) X + 758 = 95409

Câu 7. Cha hơn nhỏ 36 tuổi, tuổi con bởi (Largedfrac15) tuổi bố. Hỏi cha bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi?