tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Độ rã của hóa học khí tăng khi:

A. Hạ nhiệt độ

B. Tăng áp suất

C. Tăng ánh sáng và giảm áp suất

D. Hạ nhiệt độ cùng tăng áp suấtMuốn cho thăng bằng của làm phản ứng tổng vừa lòng amoniac sang trọng phải, cần được đồng thời:

A. Tăng áp suất với tăng nhiệt độ.

Bạn đang xem: Áp suất tăng nhiệt độ tăng

B. Sút áp suất và hạ nhiệt độ.

C. Tăng áp suất và giảm nhiệt độ.

D. Sút áp suất và tăng sức nóng độ.


*

- Đáp ánC.

- phản nghịch ứng điều chế NH3:

*

- Sau phản ứng số mol khí giảm buộc phải theo nguyên lí di chuyển cân bởi khi tăng áp suất cân nặng bằng di chuyển theo chiều bớt áp suất (chiều thuận). 

- bội nghịch ứng này toả nhiệt buộc phải khi hạ nhiệt độ cân bằng chuyển dịch theo chiều tăng ánh nắng mặt trời (chiều thuận)


Khi hạ nhiệt độ cùng tăng áp suất thì độ tan của chất khí trog nướcA. Đều giảmB. Đều tăngC. Cs thể tăng hoặc giảmD. Ko tăng cũng ko giảm


Đáp án B

Giải say mê : Độ rã của chất khí dựa vào vào nhiệt độ và áp suất. Độ tan của hóa học khí tăng khi hạ nhiệt độ và tăng áp suất.


Khi hạ nhiệt độ cùng tăng áp suất thì độ tan của chất khí vào nước:

A.đều tăng.

B.đều giảm.

C.có thể tăng và hoàn toàn có thể giảm.

D.không tăng và cũng ko giảm.

Xem thêm:


giúp em với ạ!

*

Khi hài hòa một chất khí vào việt nam cần.

A.Tăng nhiệt độ độ, tăng áp suất.

B.Tăng nhiệt độ độ, sút áp suất.

C.Giảm nhiệt độ độ, tăng áp suất.

D.Giảm sức nóng độ, giảm áp suất


Muốn cho thăng bằng của làm phản ứng tổng phù hợp amoniac vận động và di chuyển sang phải, cần được đồng thời

A. tăng áp suất với tăng nhiệt độ.

B. bớt áp suất và giảm nhiệt độ.

C. tăng áp suất và hạ nhiệt độ.

D. giảm áp suất cùng tăng nhiệt độ độ


Đáp án B

Phản ứng thuận của làm phản ứng tổng thích hợp amoniac là bội phản ứng tỏa nhiệt. Bởi vậy muốn cân bằng chuyển dời sang đề xuất thì ta mặt khác phải hạ nhiệt độ và tăng áp suất.


1. Cho phương trình chất hóa học tổng phù hợp NH3: N2(k) + 3H2(k) D2NH3(k) ;

*
H = -92kJ

Hiệu suất bội nghịch ứng tổng đúng theo NH3tăng nếu

A. Giảm áp suất, tăng ánh sáng có xúc tác. B. Giảm áp suất, hạ nhiệt độ bao gồm xúc tác

C. Tăng áp suất, giảm nhiệt độ có xúc tác D. Tăng áp suất, tăng ánh nắng mặt trời có xúc tác