=====Bát Môn Kim lan Trận===== _________________________________________________ Trận bát môn Kim lan của Nam-dương tiên sinh...

Bạn đang xem: Bát môn kim tỏa trận


*

=====Bát Môn Kim lan Trận=====

_________________________________________________

Trận chén môn Kim lan của Nam-dương tiên sinh đời Hậu Hán bắt chước số chén mônbát quáimà đưa ra là phép nhưng Khổng-minh vẫn thường xuyên dùng, dường như cái khóa, phép rất khít khao, vì thế Khổng-minh điện thoại tư vấn là Kim tỏa.

1. Trận đầu số quân một ít chỉ có 5.000 fan mà đại tướng mạo trước lĩnh 1.000 bày trận ngũ hành để thế then máy, chỉ từ 4.000 người, chia thành 20 đội, từng đội để một tỳ tướng quản lý 200 người, có những hiệu Phong, Vân, Xà, Điểu, Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai, Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Phép trận, đại tướng tá đứng giữa tấn công một tiếng chiêng bố tiếng trống thì đội Vân tiến từ mặt tả đứng ngang ở không tính đại tướng, bên hữu thì nhóm Phong cũng tiến từ mặt hữu đứng ngang ở ngoài đại tướng, thành Vân Phong đối nhau để làm nhãn trận (mắt trận). Đã tất cả mắt thì bốn bỏ ra thể cùng trăm khúc xương những theo đấy làm hiệu lệnh. Do đó đại tướng mạo lại tấn công một giờ đồng hồ chiêng ba tiếng trống thì bên tả ko kể đội Vân là đội Kinh đứng nối theo, ngoại trừ đội khiếp là team Khai đứng nối theo, quanh đó đội Khai là nhóm Hưu đứng nối theo, ko kể đội Hưu là nhóm Sinh đứng nối theo, không tính đội Sinh là team Chấn đứng nối theo, xung quanh đội Chấn là nhóm Cấn đứng nối theo, xung quanh đội Cấn là team Khảm đứng nối theo, quanh đó đội cẩn là đội Càn đứng nối theo, để làm vây cánh trận tả; bên hữu thì ngoài đội Phong là nhóm Tốn đứng nối theo, ngoại trừ đội Tốn là đội Ly đứng nối theo. Xung quanh đội Ly là team Khôn đứng nối theo, bên cạnh đội Khôn là team Đoài đứng nối theo, ngoại trừ đội Đoài là nhóm Tử đứng nối theo, ngoại trừ đội Tử là team Cảnh đứng nối theo, ngoại trừ đội Cảnh là đội Đỗ đứng nối theo, ko kể đội Đỗ là team Thương đứng nối theo, để gia công vây cánh trận hữu. Đã có mắt cùng số đông thì sao không có tai? cho nên đại tướng mạo lại tấn công một tiếng trống thì bên tả team Xà tiến nhanh đứng ở phía bên ngoài đội Càn để làm tai bên tả, mặt hữu thì đội Điểu tiến tới đứng ở phía bên ngoài đội Thương để làm tai bên hữu. Như thế là thành trận chén môn đệ nhất phát triển thành ngang dài. Đó là trận đệ tuyệt nhất biến. Trường hợp giặc tiến công vào đội Xà mặt tả thì mang đội Xà có tác dụng chính, team Vân làm cho kỳ, các đội Càn, Khảm, Cấn, Chấn làm cho tả chi, những đội Sinh, Hưu, Khai, Kinh làm cho tả dực nhằm cứu. Ví như giặc tiến công vào nhóm Điểu mặt hữu thì mang đội Điểu làm chính, nhóm Phong làm cho kỳ, những đội Thương, Đỗ, Cảnh, Tử làm cho hữu chi, các đội Tốn, Ly, Khôn, Đoài có tác dụng hữu dực nhằm cứu. Còn như đại tướng tá thì nghỉ ngơi giữa cần bị giặc đánh trước, thì đội Vân nhóm Phong làm cho chính, nhóm Xà team Điểu làm kỳ, các đội Kinh, Khai, Hưu, Tử, Càn, Khảm, Cấn, Chấn làm tả chi, các đội Tốn, Ly, Khôn, Đoài, Tử, Cảnh, Đỗ, Thương làm cho hữu dực, để cùng cứu ứng nhau. Cụ là biến thiết yếu làm kỳ, thay đổi kỳ có tác dụng chính, lấy trước làm sau, rước sau có tác dụng trước, làm cho phép biến đổi trận mầu nhiệm. Do đó Binh pháp nói rằng “Trận như bé rắn Thường-sơn, đánh đầu thì đuôi cứu, tấn công đuôi thì đầu cứu, đánh giữa thì đầu đuôi cùng cứu”. Các phép biến sau hầu như theo đấy cơ mà liệu tính.

*


10 trận đánh làm thay đổi lịch sử trái đất (phần 3)*Lưu ý bài xích dài* tiếp sau phần 1 với phần 2 , phần này quanh đó 2 trận đánh cuối thuộc có ảnh hưởng tác động làm chuyển đổi lịch sử trái đất thì...

Xem thêm: Trên Tay Cục Chuyển Đ Ổ Cắm Điện Ở Singapore Siêu Vui, Siêu Tiết Kiệm

duytanuni.edu.vn

2. Đến như tái biến hóa thì đại tướng ngơi nghỉ giữa, tiến công một giờ đồng hồ chiêng tía tiếng trống, tiến lên phía trên trận, bày trận ngũ hành để nỗ lực then máy. Dứt rồi, tiến công một giờ đồng hồ chiêng cha tiếng trống thì bên tả team Xà tiến trước lên đứng vào góc bên hữu trận, còn những đội không giống cũng theo đồ vật tự như trận trên nhưng tiến nối lên, thì team Vân lại ngơi nghỉ vào góc mặt tả dưới trận. Ráng là Thái rất nhất động nhưng mà sinh dương. Đại tướng lại tiến công một tiếng chiêng tía tiếng trống, thì bên hữu nhóm Điểu tiến tới trước đứng vào góc bên hữu bên trên trận, mà các đội không giống cũng theo thứ tự nhưng tiến theo nối lên, thì đội Phong lại ở góc cạnh bên hữu bên dưới trận. Nuốm là Thái cực tái động cơ mà sinh âm. Còn phép ứng tiếp đánh đâm cũng giống trận trước. Thế là trận chén bát môn kim lan nhất phát triển thành vi nhị. Đấy là trận đệ nhị biến.

*


Mối quan hệ giới tính giữa Đức với Pháp: Từ đồng đội một nhà cho tới mối thù nghìn nămNgày nay, Đức cùng Pháp là nhì quốc gia chủ quyền với nhau, chúng ta có ngôn ngữ và văn hóa khác nhau. Tuy nhiên, vào mức 1200 năm trước,...duytanuni.edu.vn

3. Nếu muốn biến có tác dụng trận thứ tía thì đại tướng tấn công một giờ chiêng tía tiếng trống, tiến tới bảy trận ngũ hành, mỗi hành số binh 200 trở xuống. Hoàn thành rồi, lại đánh tía tiếng chiêng thì mặt tả bốn đội Sinh, Hưu, Khai, gớm lui xuống đứng chắn ngang sau trận, mà tư đội Càn, Khảm, Cấn, Chấn lui đứng về bên tả trận, bên hữu bốn đội Tử, Cảnh, Đỗ, Thương tiến tới đứng ngang sinh hoạt trước trận, tứ đội Đoài, Thiên, Ly, Tốn thì tiến đứng về bèn hữu trận, còn bốn đội Phong, Vân, Xà, Điểu thì vẫn đóng góp yên ở tứ góc trận như trước. Phép tiến lui đánh đâm cũng như trước. Nạm là thành lưỡng nghi sinh tứ tượng. Đấy là trận đệ tam biến.

*
4. Nếu như muốn biến nữa thì đại tướng tiến công một tiếng trống, hai team Hưu, Sinh sống sau trận mặt tả đi chéo cánh lên đứng ngang vào chủ yếu nam trước trận, hai nhóm Đỗ, mến đi chéo cánh lên đứng vào góc trên đông-nam, hai đội Cấn, Chấn đứng thẳng vào bao gồm đông bên tả trận, hai nhóm Kinh, Khai sống sau trên bên hữu đi chéo lên đứng vào góc dưới tây-bắc, hai đội Ly, Tốn lui xuống ngang vào bao gồm bắc sau trận, nhưng hai đội Cảnh, Tử sinh hoạt trước trận thì đi chéo cánh lên đứng vào góc tây-nam, hai team Khôn, Đoài đứng vào bao gồm tây bên hữu trận. Ngừng rồi, đại tướng tá lại tiến công một giờ chiêng thì nhóm Vân ở góc cạnh dưới mặt tả tăng trưởng đứng xen vào quãng giữa hai nhóm Sinh, Hưu, cơ mà đội Xà thì đứng xen quang thân hai đội Càn, Khảm, team Phong ở góc cạnh dưới bên hữu tăng trưởng đứng xen vào quãng thân hai đội Kinh, Khai, mà lại đội Điểu thì đứng xen vào quãng giữa hai team Cảnh, Tử ở góc cạnh trên. Nạm là thành trận bát môn Kim lan đệ tứ biến

*

Người nước ta thế kỷ XIX qua lăng kính một sử gia Nhật BảnTình cờ mình phát âm được bài này, thấy khá xuất xắc và không muốn nó chìm nghỉm như nhiều bài bác khác phải bê qua đây. Về sau cho dễ dàng tìm => không...duytanuni.edu.vn