Bạn đang xem: Các chuyên đề hóa vô cơ luyện thi đại học

*

*

Xem thêm: Cài Vân Tay Cho Laptop Asus Trên Win 7 Win 10, 7 Bước Cài Đặt Bảo Mật Vân Tay Cho Laptop Win 10

*

*

MỤC LỤC chủ đề 01: Những con phố biến hóa tinh tế và sắc sảo trong Hóa Học. Chủ thể 02: chỉ dẫn áp dụng những định hình thức bảo toàn. Chủ đề 03: vận dụng linh hoạt những định phép tắc bảo toàn qua bài toán kim loại chức năng với H + trong môi trường NO 3 - . Chủ thể 04: bài toán kim loại tác dụng HNO 3 . Chủ thể 05: vấn đề hỗn hợp kim loại cùng oxit kim loại công dụng HNO 3 . Chủ đề 06: việc hợp chất đựng S, C tác dụng với HNO 3 . Chủ đề 07: Xử lý tinh tế và sắc sảo bài toán hỗn kim loại tổng hợp loại và oxit kim loại tính năng với H + trong môi trường NO 3 - . Chủ đề 08: vấn đề kim loại tác dụng với dung dịch muối. Chủ đề 09: vấn đề kim loại công dụng với axit loãng (HCl, H 2 SO 4 ). Chủ thể 10: vấn đề oxit kim loại tính năng với axit loãng. Chủ đề 11: việc khử oxit kim loại bằng CO, H 2 chủ đề 12: việc kim loại tác dụng H 2 SO 4 (đặc, nóng). Chủ đề 13: việc oxit kim loại tác dụng H 2 SO 4 (đặc, nóng). Chủ thể 14: câu hỏi hỗn hợp đựng S và các muối của S công dụng H 2 SO 4 (đặc, nóng). Chủ đề 15: bài toán Oleum. Chủ thể 16: bài bác toán vận tốc phản ứng với hằng số thăng bằng Kc. Chủ đề 17: một số trong những bài toán về nhóm Halogen. Chủ thể 18: câu hỏi PH vào dung dịch. Chủ thể 19: bài toán thực hiện phương trình ion thu gọn. Chủ đề 20: việc CO 2 tác dụng với dung dịch kiềm chủ đề 21: vấn đề nhiệt phân muối hạt nitrat. Chủ thể 22: vấn đề về phân bón hóa học. Chủ thể 23: bài toán về axit H 3 PO 4 . Chủ thể 24: việc về NH 3 . Chủ đề 25: việc H + tác dụng HCO 3 - , teo 3 2- . Chủ thể 26: việc nhiệt phân muối giàu oxi. Chủ thể 27: câu hỏi về tất cả hổn hợp chứa nhôm, sắt kẽm kim loại kiềm, kiểm thổ. Chủ thể 28: bài toán về sắt kẽm kim loại kiềm, kiểm thổ với hợp chất. Chủ thể 29: bài toán lượng kết tủa Al(OH) 3 cố kỉnh đổi. Chủ đề 30: vấn đề nhiệt nhôm. Chủ thể 31: việc đồ thị trong hóa học. Chủ đề 32: vấn đề điện phân.