- Để cho bạn đọc luôn tiện theo dõi cùng so sánh, cuối cuốn sách, tác giả trình bày theo bảng danh mục với đầy đủ các tin tức như đế hiệu, tên hoàng đế, niên hiệu, số năm có tác dụng vua, năm lên ngôi.
- hết sức thú vị khi chúng ta nhận thấy rằng các không tên tuổi hề vô tri vô giác, chúng nói lên rất nhiều điều, từ việc một đơn vị vua gồm thể chuyển đổi bao nhiêu niên hiệu, cho tên tục của những Hoàng đế...
Thời gian ship hàng * Tp.HCM, Hà Nội: trong vòng 01 - 03 ngày có tác dụng việc.* các tỉnh khác: trong vòng 03 - 05 ngày thao tác làm việc

Giới thiệu cuốn sach những triều đại Trung Hoa

Bài viết liên quan