Hướng Dẫn Cách Mở Bình Luận Trên Youtube, Bằng Điện Thoại, Cách Để Bình Luận Trên Youtube

Chọn chế độ cài đặt bình luận Lưu ý: Tính năng này có thể không hoạt động trong trải nghiệm được giám sát trên YouTube. Tìm hiểu thêm tại đây.

Đang xem: Cách mở bình luận trên youtube

Bạn có thể thay đổi chế độ cài đặt bình luận trong YouTube Studio. Tìm hiểu về các chế độ cài đặt bình luận.

Đối tượng người xem của kênh hoặc video của bạn được đặt là dành cho trẻ em.

Hoặc

Video ở chế độ riêng tư.

Nếu bạn muốn bật tính năng bình luận cho một video không xuất hiện công khai, hãy tải video lên ở chế độ không công khai.

Lưu ý: Tính năng bình luận sẽ bị xóa vĩnh viễn sau 30 ngày kể từ khi kênh hoặc video được cài đặt là dành cho trẻ em.

Thay đổi chế độ cài đặt mặc định cho bình luận

Bạn có thể chọn chế độ cài đặt mặc định cho bình luận. Thay đổi này sẽ áp dụng cho bình luận trên các video và bình luận mới trên trang chủ của kênh.

Xem thêm:

Đăng nhập vào YouTube Studio.Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Cài đặt.Chọn Cộng đồng

*

Mặc định.

Chọn chế độ cài đặt mặc định:Nếu bạn có thẻ Cộng đồng: Chọn chế độ cài đặt mặc định trong mục “Bình luận trên kênh của bạn”.Nếu bạn không có thẻ Cộng đồng: Để đặt chế độ mặc định cho các video mới tải lên, hãy chọn trong mục “Bình luận về video mới của bạn”. Để đặt chế độ mặc định cho bình luận mới trên thẻ Thảo luận, hãy chọn trong mục “Bình luận trên thẻ Thảo luận”.Chọn Lưu.

Thay đổi chế độ cài đặt bình luận trên một video

Bạn có thể thay đổi chế độ cài đặt bình luận của từng video trên trang Nội dung. Bạn cũng có thể thay đổi chế độ cài đặt bình luận của nhiều video cùng một lúc bằng tính năng chỉnh sửa hàng loạt.

Đăng nhập vào YouTube Studio.Trên trình đơn bên trái, hãy chọn mục Nội dung.Nhấp vào hình thu nhỏ của một video.Chọn thẻ Tùy chọn khác.Trong mục “Bình luận và thông tin xếp hạng”, hãy chọn chế độ cài đặt bình luận cho video đó.Chọn Lưu.

Thay đổi chế độ xem bình luận mặc định

Bạn có thể thay đổi trình tự sắp xếp của các bình luận trên trang xem video của mình. Bạn có thể sắp xếp theo bình luận hàng đầu hoặc theo ngày đăng bình luận.

Xem thêm:

Đăng nhập vào YouTube Studio.Trên trình đơn bên trái, hãy chọn mục Nội dung.Nhấp vào hình thu nhỏ củamột video.Chọn thẻTùy chọn khác.Trong mục “Bình luận và thông tin xếp hạng”, hãy chọn Sắp xếp theo.Chọn một trong hai tiêu chí Hàng đầu và Mới nhất rồi chọn Lưu.

Reply 1 0 Chia sẻ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *