Tại Sao Messenger Không Hiện Thời Gian Online Trên Facebook, Cách Ẩn Thời Gian Truy Cập Trên Messenger

Trạng thái hoạt động Facebook luôn hiển thị sáng đèn khi chúng ta online tài khoản, thông báo với bạn bè là bạn đang hoạt động. Khi đó nếu nhắn tin trên Messenger thì tài khoản nào đang online đều hiển thị dấu tròn xanh tại avatar cá nhân. Đang xem: Messenger không hiện thời… Continue reading Tại Sao Messenger Không Hiện Thời Gian Online Trên Facebook, Cách Ẩn Thời Gian Truy Cập Trên Messenger

Published
Categorized as Giải Trí