*
1Lắp đặt máy móc với thiết bị công nghiệp2Xây dựng nhà nhằm ở3Xây dựng nhà không để ở4Xây dựng công trình điện5Xây dựng công trình xây dựng cấp, bay nước6Lắp đặt khối hệ thống điện7Lắp đặt khối hệ thống cấp, bay nước, hệ thống sưởi với điều hoà không khí8Lắp đặt khối hệ thống xây dựng khác9Hoàn thiện công trình xây dựng xây dựng10Đại lý, môi giới, đấu giá bán hàng hóa11Bán buôn vật dụng vi tính, sản phẩm ngoại vi cùng phần mềm 12Bán buôn sản phẩm công nghệ và linh kiện điện tử, viễn thông13Bán buôn sản phẩm công nghệ móc, thiết bị với phụ tùng đồ vật nông nghiệp14Bán buôn lắp thêm móc, thiết bị cùng phụ tùng trang bị khác15Bán lẻ trang bị vi tính, lắp thêm ngoại vi, phần mềm và đồ vật viễn thông vào các shop chuyên doanh16Xuất phiên bản phần mềm17Tư vấn sản phẩm vi tính cùng quản trị khối hệ thống máy vi tính18Hoạt hễ dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ thương mại khác liên quan đến vật dụng vi tính19Xử lý dữ liệu, dịch vụ thuê mướn và các chuyển động liên quan20Cổng thông tin21Tư vấn, môi giới, đấu giá bất tỉnh sản, đấu giá chỉ quyền thực hiện đất22Hoạt động hỗ trợ tư vấn quản lý23Quảng cáo 24Tổ chức trình làng và xúc tiến mến mại25Hoạt hễ dịch vụ cung cấp kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu26Sửa trị máy vi tính cùng thiết bị ngoại vi27Sửa trị thiết bị liên lạc
1Đại lý, môi giới, đấu giá chỉ hàng hóa
2Xử lý dữ liệu, dịch vụ thuê mướn và các hoạt động liên quan
3Xây dựng nhà nhằm ở
4Xây dựng nhà không nhằm ở
5Xây dựng dự án công trình điện
6Xây dựng công trình cấp, thoát nước
7Xuất bản phần mềm
8Tổ chức reviews và xúc tiến yêu đương mại
9Tư vấn, môi giới, đấu giá không cử động sản, đấu giá bán quyền sử dụng đất
10Tư vấn vật dụng vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
11Sửa trị thiết bị liên lạc
12Sửa chữa trị máy vi tính và thiết bị nước ngoài vi
13Quảng cáo
14Lắp để máy móc với thiết bị công nghiệp
15Lắp đặt khối hệ thống điện
16Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
17Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, khối hệ thống sưởi và điều hoà không khí
18Hoạt động tư vấn quản lý
19Hoạt hễ dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác sót lại chưa được phân vào đâu
20Hoạt hễ dịch vụ công nghệ thông tin và thương mại & dịch vụ khác tương quan đến vật dụng vi tính
21Hoàn thiện công trình xây dựng
22Cổng thông tin
23Bán lẻ vật dụng vi tính, thứ ngoại vi, ứng dụng và lắp thêm viễn thông vào các shop chuyên doanh
24Bán buôn thứ và linh kiện điện tử, viễn thông
25Bán buôn vật dụng vi tính, thứ ngoại vi và phần mềm
26Bán buôn vật dụng móc, thiết bị với phụ tùng sản phẩm nông nghiệp
27Bán buôn máy móc, thiết bị với phụ tùng thứ khác
28(Doanh nghiệp chỉ được hoạt động sản xuất, marketing khi có đủ đk theo chính sách của Pháp luật)

Phần mượt duytanuni.edu.vn.info tổng hợp và phân tích thông tin từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Các hoạt động vui chơi của nhà thầu đã có ẩn đi một phần, để xem vừa đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký