Trả lời thắc mắc 1 bài 1 trang 114 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 1 bài xích 1 trang 114 SGK Toán 8 Tập 1. Nguyên nhân hình gồm năm đoạn thẳng AB, BC, CD, DE, EA nghỉ ngơi hình 118 chưa phải là đa giác

Xem giải mã


Bạn đang xem: Đa giác đa giác đều

Trả lời câu hỏi 2 bài xích 1 trang 114 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 2 bài bác 1 trang 114 SGK Toán 8 Tập 1. Vì sao các nhiều giác ở hình 112, 113, 114 chưa hẳn là nhiều giác lồi?

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 3 bài bác 1 trang 114 SGK Toán 8 Tập 1

Quan ngay cạnh đa giác ABCDEG ở hình 119 rồi điền vào vị trí trống trong những câu sau.

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 4 bài xích 1 trang 115 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 bài 1 trang 115 SGK Toán 8 Tập 1. Hãy vẽ những trục đối xứng và trung ương đối xứng của mỗi hình 120a, b, c, d (nếu có)

Xem giải thuật


bài bác 2 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài xích 2 trang 115 SGK Toán 8 tập 1. Mang lại ví dụ về nhiều giác không đều trong mỗi trường hợp sau

Xem giải thuật


bài xích 3 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài bác 3 trang 115 SGK Toán 8 tập 1. Mang đến hình thoi ABCD

Xem giải thuật


bài xích 4 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài bác 4 trang 115 SGK Toán 8 tập 1. Điền số tương thích vào các ô trống vào bảng

Xem giải mã


bài 5 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài xích 5 trang 115 SGK Toán 8 tập 1. Tính số đo từng góc của ngũ giác đều, lục giác đều, n- giác đều

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài xích 1 - Chương 2 - Hình học tập 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 1 - bài 1 - Chương 2 - Hình học tập 8

Xem giải mã


Xem thêm: Máy In Hóa Đơn Xprinter Xp-58Iih, Máy In Hóa Đơn Xprinter Xp

Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - bài 1 - Chương 2 - Hình học tập 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - bài bác 1 - Chương 2 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 3 - bài 1 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 - bài bác 1 - Chương 2 - Hình học 8

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài xích 1 - Chương 2 - Hình học tập 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài bác 1 - Chương 2 - Hình học tập 8

Xem giải mã


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - bài xích 1 - Chương 2 - Hình học tập 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài 1 - Chương 2 - Hình học tập 8

Xem giải mã


*
*

*

*
*

*
*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép duytanuni.edu.vn nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.