Dưới đó là tổng hợp những bài thi lấy điểm S tại cấp cho Thiếu Nữ. Các bạn cũng có thể thực hiện tại theo hoặc tìm hiểu thêm để nhận được điểm review cao hơn.

Cấp thanh nữ – khoảng 1

Chặng 1 của cấp Thiếu Nữ bao gồm 9 bài thi. Sau đây là hiệu quả đạt điểm S của những bài thi trước đó. Các bạn có thể thực hiện tại theo hoặc tham khảo để cảm nhận điểm reviews cao hơn.

Bài 1

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tặng 100 giftcode Tam Quốc Chí Online sever Tây Du


Xu hướng trong tuần