Dây cáp quang bao nhiêu tiền 1m là câu hỏi của không ít người? Nhằm hỗ trợ đến người đọc những tin tức mới và đúng chuẩn nhất về cáp quang, bài viết sau phía trên của duytanuni.edu.vn đã là đưa ra tiết bảng báo giá dây cáp quang quẻ để bạn có thể tham khảo!


Dây cáp quang từng nào tiền 1m – bảng báo giá cáp quang bắt đầu nhất

Cáp quang là một sản phẩm đặc biệt quan trọng và luôn luôn phải có trong các ứng dụng, hệ thống mạng viễn thông, mặt đường truyền tín hiệu. 

Cáp quang với kết cấu nhiều lớp dĩ nhiên chắn, làm từ chất liệu đặc biệt nhiều dạng, giá thành hợp lý là sự lựa lựa chọn và chiến thuật hoàn hảo cho các doanh nghiệp.

Sau đây đang là bảng giá dây cáp quang theo m chính xác bao gồm cáp quang quẻ single mode cùng cáp quang đãng multimode:

SttTên mặt hàng hóaĐơn giá/mHãng sản xuất
IBảng giá cáp sạc quang 1Fo
1.1Dây mướn bao quang đãng FTTH 1Fo ( Cáp quang quẻ 1Fo)650VNĐVinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
IIBảng giá bán Cáp quang 2Fo
2.1Dây mướn bao quang đãng FTTH 2Fo ( Cáp quang đãng 2Fo, 2 sợi,2 core bọc chặt)1.300VNĐVinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
2.2Dây thuê bao quang FTTH 2Fo ống lỏng ( Cáp quang 2Fo, 2 sợi,2 core)1.800VNĐVinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
IIIBảng giá sạc cáp quang 4FO (4 Sợi, 4 Core)
3.1Dây mướn bao quang đãng FTTH 4Fo ống lỏng( Cáp quang đãng 2Fo, 2 sợi,2 core) singlemode2.800VNĐVinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
3.2Cáp quang treo 4Fo FTTH singlemode5.300VNĐVinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
3.3Cáp quang quẻ luồn cống phi kim loại 4Fo (Nmoc 4fo, 4core, 4 sợi)5.200VNĐVinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
3.4Cáp quang luồn cống kim loại 4Fo ( 4fo, 4core, 4 sợi) singlemode5.800VNĐVinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
3.5Cáp quang chôn thẳng 4Fo ( DB 4 core)6.300VNĐVinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
3.6Cáp quang 4Fo Multimode OM29.500VNĐADP, Necero, Hanxin
3.7Cáp quang đãng 4Fo Multimode OM313.000VNĐADP, Necero, Hanxin
3.8Cáp quang đãng 4Fo Multimode OM4Liên hệADP, Necero, Hanxin
IVBảng giá dây sạc cáp quang 8Fo (8 sợi, 8 CORE)
4.1Cáp quang đãng treo 8Fo phi sắt kẽm kim loại singlemode6.500VNĐVinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
4.2Cáp quang đãng luồn cống phi kim loại 8Fo (Nmoc 8fo, 8core, 8 sợi) singlemode6.300VNĐVinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
4.3Cáp quang luồn cống sắt kẽm kim loại 8Fo ( 8fo, 8core, 8 sợi) singlemode7.200VNĐVinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
4.4Cáp quang quẻ chôn trực tiếp 8Fo ( DB 8 core) singlemode7.800VNĐVinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
4.5Cáp quang đãng treo ADSS 8Fo singlemode10.500VNĐVinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
4.6Cáp quang đãng 8Fo Multimode OM215.000VNĐADP, Necero, Hanxin
4.7Cáp quang đãng 8Fo Multimode OM317.000VNĐADP, Necero, Hanxin
4.8Cáp quang 8Fo Multimode OM4Liên hệADP, Necero, Hanxin
VBảng giá bán cáp quang quẻ 12Fo (12 sợi, 12 CORE)
5.1Cáp quang quẻ treo 12Fo phi sắt kẽm kim loại singlemode7800Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
5.2Cáp quang luồn cống phi kim loại 12Fo Nmoc (12fo, 12core, 12 sợi) singlemode7.200VNĐVinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
5.3Cáp quang đãng luồn cống sắt kẽm kim loại 12Fo ( 12fo, 12 core, 12 sợi) singlemode7.800VNĐVinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
5.4Cáp quang chôn thẳng 12Fo ( DB 12 core) singlemode8.500VNĐVinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
5.5Cáp quang đãng treo ADSS 12Fo singlemode11.000VNĐVinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
5.6Cáp quang quẻ 12Fo Multimode OM219.500VNĐADP, Necero, Hanxin
5.7Cáp quang 12Fo Multimode OM323.000VNĐADP, Necero, Hanxin
5.8Cáp quang 12Fo Multimode OM4Liên hệADP, Necero, Hanxin
VIBảng giá chỉ cáp quang đãng 16Fo (16 sợi, 16 CORE)
6.1Cáp quang quẻ treo 16Fo phi sắt kẽm kim loại singlemode8.500VNĐVinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
6.2Cáp quang đãng luồn cống phi sắt kẽm kim loại 16Fo (Nmoc 16fo, 16core, 16 sợi) singlemode8.300VNĐVinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
6.3Cáp quang đãng luồn cống sắt kẽm kim loại 16Fo ( 16fo, 16core, 16 sợi) singlemode8.800VNĐVinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
6.4Cáp quang quẻ chôn trực tiếp 16Fo ( DB 16 core) singlemode9.000VNĐVinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
6.5Cáp quang đãng treo ADSS 16Fo singlemode11.600VNĐVinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
VIIBảng giá cáp quang quẻ 24Fo (24 sợi, 24 CORE)
7.1Cáp quang treo 24Fo phi kim loại singlemode8.800VNĐVinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
7.2Cáp quang quẻ luồn cống phi kim loại 24Fo (Nmoc 24fo, 24core, 24 sợi) singlemode8.500VNĐVinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
7.3Cáp quang luồn cống sắt kẽm kim loại 24Fo ( 24fo, 24core, 24 sợi) singlemode9.100VNĐVinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
7.4Cáp quang đãng chôn thẳng 24Fo ( DB 24 core) singlemode9.600VNĐVinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
7.5Cáp quang đãng treo ADSS 24Fo singlemode11.500VNĐVinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
VIIIBảng giá chỉ cáp quang 48Fo (48 sợi, 48 CORE)
8.1Cáp quang đãng treo 48Fo phi kim loại singlemode15.500VNĐVinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
8.2Cáp quang đãng luồn cống phi sắt kẽm kim loại 12Fo Nmoc (48fo, 48core, 48 sợi) singlemode14.500VNĐVinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
8.3Cáp quang luồn cống kim loại 48Fo ( 48fo, 48core, 48 sợi) singlemode16.000VNĐVinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
8.4Cáp quang đãng chôn trực tiếp 48Fo ( DB 48 core) singlemode17000Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
8.5Cáp quang quẻ treo ADSS 48Fo singlemode18.000VNĐVinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
IXBảng giá bán cÁP quang đãng 72Fo (72 sợi, 72 CORE)
9.1Cáp quang đãng treo 72Fo phi kim loại singlemode19.000VNĐVinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
9.2Cáp quang quẻ luồn cống phi sắt kẽm kim loại 72Fo Nmoc (72fo, 72core, 72 sợi) singlemode16.500VNĐVinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
9.3Cáp quang đãng luồn cống kim loại 72Fo ( 72fo, 72core, 72 sợi) singlemode19.000VNĐVinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
9.4Cáp quang chôn thẳng 48Fo ( DB 48 core) singlemode21.000VNĐVinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
9.5Cáp quang treo ADSS 72Fo singlemodeliên hệVinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
XBẢNG GIÁ CÁP quang 96Fo (96 Sợi, 96 CORE)
10.1Cáp quang treo 96Fo phi sắt kẽm kim loại singlemode24.000VNĐVinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
10.2Cáp quang luồn cống phi kim loại 96Fo Nmoc (96fo, 96core, 96 sợi) singlemode19.5000VNĐVinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
10.3Cáp quang luồn cống kim loại 96Fo ( 96fo, 96core, 96 sợi) singlemode24.500VNĐVinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
10.4Cáp quang đãng chôn trực tiếp 96Fo ( DB 96 core) singlemode26.000VNĐVinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
10.5Cáp quang quẻ treo ADSS 96Fo singlemodeliên hệVinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…

*

Báo giá bán cáp quang chỉ còn 650VNĐ/m

Mua cáp sạc quang làm việc đâu? 

Hiện ni trên thị trường có rất nhiều nhà cung ứng dây cáp quang, tuy vậy để sở hữu được cáp quang giá tốt bạn phải tìm đến những đại lý trưng bày giá tận gốc. 

Nếu bạn không thích mất thời gian tìm hiểu thì bạn cũng có thể tham khảo sản phẩm dây cáp tại https://capthongtin.com/. Phần bên trên là bảng báo giá dây cáp quang của doanh nghiệp IPNET và bao gồm thể biến hóa rẻ hơn theo số lượng.

*

IPNET là đơn vị chức năng có gớm nghiệm lâu năm trong lĩnh vực phân phối, cung cấp dây cáp quang

Còn về quality thì người sử dụng hoàn toàn hoàn toàn có thể yên trọng điểm về sản phẩm cáp quang đãng tại Công Ty IPNET. Được biết, toàn thể các sản phẩm cáp quang IPNET đều phải sở hữu giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ quality sản phẩm như (CO, CQ). 

Sản phẩm rất chất lượng kết hòa hợp với cơ chế đổi trả, bảo hành bảo trì lâu năm nên quý khách có thể yên tâm khi mua sản phẩm.