học số đếm tiếng Anh từ một đến 100 để giúp đỡ bạn hiểu phương pháp đọc cũng giống như sử dụng trong từng trường hợp cầm cố thể.

Bạn vẫn biết sử dụng và đọc số đếm trong tiếng Anh từ là một đến 100 chưa. Nội dung bài viết dưới đây sẽ giúp bạn làm rõ số đếm cũng giống như cách áp dụng số đếm trong tiếng Anh.

Bạn đang xem: Đếm từ 1 đến 100

1. Số đếm trong tiếng Anh

- 1: one

- 2: two

- 3: three

- 4: four

- 5: five

- 6: six

- 7: seven

- 8: eight

- 9: night

- 10: ten

- 11: eleven

- 12: twelve

- 13: thirteen

- 14: fourteen

- 15: fifteen

- 16: sixteen

- 17: seventeen

- 18: eighteen

*

Số đếm sử dụng như thế nào?

- 19: nineteen

- 20: twenty

- 21: twenty-one

-22: twenty-two

- 23: twenty-three

- 24: twenty-four

- 25: twenty-five

- 26: twenty-six

- 27: twenty-seven

- 28: twenty-eight

- 29: twenty-nine

- 30: thirty

- 31: thirty-one

- 32: thirty-two

- 33: thirty-three

- 34: thirty-four

- 35: thirty-five

- 36: thirty-six

- 37: thirty-seven

- 38: thirty-eight

- 39: thirty-nine

- 40: fourty

- 50 - fifty

- 60 - sixty

- 70 - seventy

- 80 - eighty

- 90 - ninety

- 100 - one hundred

- 101 - one hundred và one

- 200 - two hundred

- 300 - three hundred

- 1000 - one thousand

- 1,000,000 - one million

- 10,000,000 - ten million

*

Sử dụng số đếm thế nào là vừa lòng lý

2. Biện pháp dùng số đếm

2.1.

Xem thêm: Những Câu Nói Lái Nhanh - Những Câu Nói Lái Bá Đạo, Đỡ Không Nổi

Đếm số lượng

Ex:

- I have thirteen books: Tôi có 13 quyển sách

- There are ten people in the room: tất cả 10 bạn trong phòng

2.2. Tuổi

Ex: I am fifty years old: Tôi 50 tuổi

2.3. Số năng lượng điện thoại

Ex: My phone number is two-six-three, three-eight-four-seven. (263-3847): Số smartphone của tôi là 263 3487

2.4. Năm sinh

Ex: She was born in nineteen eighty-nine: Cô ấy sinh năm 1989

- bạn cần sử dụng vệt gạch ngang (hyphen -) khi viết số từ bỏ 21 mang lại 99.

Chú ý:

- Đối với phần đông số lớn, tín đồ Mỹ thường áp dụng dấy phẩy (comma ,) để phân chia từng nhóm ba số. Ví dụ: 2000000 (2 million) hay được viết là 2,000,000.