(Chinhphu.vn) - Ngày 50%, trên phiên Bế mạc Đại hội XII, bè bạn Võ Văn Thưởng trọn, Ủy viên Sở Chính trị khóa XIII đang báo cáo tác dụng thai cử nhân sự Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí tlỗi, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bạn đang xem: Ban bí thư trung ương đảng cộng sản việt nam


*
Hội nghị lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản nước ta khóa XIII.

I - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đang thai 18 bạn bè Ủy viên Sở Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gồm:

1. Đồng chí Nguyễn Phụ Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng tá Chính phủ

3. Đồng chí Phạm Minch Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

4. Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV thị thành Hà Nội

5. Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

6. Đồng chí Võ Văn uống Ttận hưởng, Trưởng Ban Tuyên ổn giáo Trung ương

7. Đồng chí Phạm Bình Minch, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Sở Ngoại giao

8. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thỏng Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

9. Đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an

10. Đồng chí Phan Đình Trốc, Trưởng Ban Nội bao gồm Trung ương

11. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

12. Đồng chí Phan Văn uống Giang, Tổng Tđắm đuối mưu trưởng Quân đội Nhân dân VN, Thứ trưởng Sở Quốc chống.

Xem thêm: Tra Mã Số Karaoke Arirang Vol 1, ‎Karaoke Mobile

13. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Toà án quần chúng về tối cao

14. Đồng chí Trần Tkhô nóng Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị đất nước Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

16. Đồng chí Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng viên Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

17. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Sở trưởng Bộ Công Tmùi hương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinc tế Trung ương

18. Đồng chí Đinch Tiến Dũng, Bộ trưởng Sở Tài chính

II- Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu bạn bè Nguyễn Prúc Trọng, Tổng Bí thỏng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa làng mạc hội công ty nghĩa cả nước duy trì chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

III- Ban Bí tlỗi Trung ương khóa XIII có một số trong những đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được Sở Chính trị phân công tđê mê gia Ban Bí thư với 5 đồng minh được thai tại Hội nghị lần trước tiên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gồm:

1. Đồng chí Lê Minc Hưng, Chánh Vnạp năng lượng chống Trung ương Đảng

2. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng viên Chính trị Quân đội quần chúng. # Việt Nam

3. Đồng chí Đỗ Vnạp năng lượng Chiến, Sở trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

4. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm sở tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương

5. Đồng chí Lê Minch Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ

IV- Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ thai Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, tất cả 19 đồng chí:

1. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Sở Chính trị khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

2. Đồng chí Hồ Minch Chiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

3. Đồng chí Nghiêm Prúc Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

4. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Vụ trưởng, Tlỗi cam kết Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

5. Đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

6. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

7. Đồng chí Nguyễn Văn uống Hội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

8. Đồng chí Nguyễn Văn uống Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

9. Đồng chí Vũ Khắc Hùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

10. Đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Chánh Văn uống phòng Ban Tổ chức Trung ương

11. Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh giấc Hà Tĩnh

12. Đồng chí Tô Duy Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

13. Đồng chí Võ Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

14. Đồng chí Nguyễn Văn uống Nhân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

15. Đồng chí Nguyễn Minc Quang, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

16. Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí tlỗi Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBchính phủ quốc hội khóa XIV tỉnh giấc Vĩnh Long

17. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

18. Đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

19. Đồng chí Hoàng Văn Tkiểm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

V - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu bằng hữu Trần Cđộ ẩm Tú, Ủy viên Sở Chính trị khóa XIII, Bí tlỗi Trung ương Đảng khóa XII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Từ khóa: Đại hội , Bộ Chính trị , Chủ tịch nước , Nguyễn Prúc Trọng , Nguyễn Xuân Phúc , Chính trị , Thủ tướng mạo , Phạm Minh Chính , Vương Đình Huệ , Trần Tuấn Anh , Nguyễn Hòa Bình , Lương Cường , Đinh Tiến Dũng , Phan Văn Giang , Tô Lâm , Trương Thị Mai , Trần Tkhô hanh Mẫn , Phạm Bình Minch , Nguyễn Văn Nên , Nguyễn Xuân Thắng , Võ Văn Ttận hưởng , Phan Đình Trộc , Trần Cđộ ẩm Tú , Đỗ Vnạp năng lượng Chiến , Bùi Thị Minc Hoài , Lê Minc Hưng , Lê Minh Khái , Nguyễn Trọng Nghĩa , Trần Cđộ ẩm Tú