Ngày qua, giã từ đất người mẹ mà đi.Vì nghe tình quê tình nước song bề. Nước chia hai tuyến đường nước chưa về, xót thương cho những người lỡ câu thề. Xuất xứ từ ly, hỏi lòng mình lưu luyến gì?Mẹ ơi! chỉ còn đất bà bầu mà thôi.Để con còn đi cất giữ cho đời.Đã mang trong tim kiếp con fan phải yêu mến nhau hoài chớ quên lời.Mong một ngày mai chan hòa đất chị em niềm vui.Hò ơi!... Ơi à à ơi!...Mẹ thương bé ra ước Ái TửVợ trông chồng lên núi Vọng Phu.Chiều chiều, chiều chiều trông về biên khu,lòng căm hờn ân oán quân thù. Ơi à!... À ơi!... À à ơi!...Chiều ni lối về đất chị em là đây. Đường xưa còn ấp ôm bóng trăng gầy. Có nghe tối trường tiếng ru hời?Có nghe tối trường giờ đồng hồ ai cười?Suối lệ đoàn tụ giữa sâu dưới lòng đất mẹ triền miên!

Bạn đang xem: Lối về đất mẹ


Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Đai Định Hình Eo Thon Gọn - Đai Định Hình Eo Thon Cao Cấp Feelingirl (Đen)

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.