Bảng Giá Vé Tàu Hỏa Đi Nha Trang Mới Nhất 2022: Những Điều Bạn Cần Biết

Đang xem: Giá vé tàu hỏa đi nha trang

*

Ga Biên Hòa

Để đi qua 382Km đường sắt từ Ga Biên Hòa đi Nha Trang, tàu chạy hết khoảng 6 Giờ 13 phút . Hành khách có thể lựa chọn các tàu chạy từ Biên Hòa đi Nha Trang có số hiệu: SE8 , SE6 , SE22 , SE10 , SQN4 , SE4 , SNT2 , SE2 hàng ngày.

Bảng giờ tàu từ ga Biên Hòa đi Nha Trang

Tên tàuGa Biên Hòa Ga Nha TrangTổng thời gian
Tàu SE8 06:44 13:18 6 Giờ 34 phút
Tàu SE6 09:42 16:16 6 Giờ 34 phút
Tàu SE22 12:37 19:57 7 Giờ 20 phút
Tàu SE10 15:28 23:44 8 Giờ 16 phút
Tàu SQN4 19:47 02:52 7 Giờ 5 phút
Tàu SE4 20:32 03:14 6 Giờ 42 phút
Tàu SNT2 21:17 05:35 8 Giờ 18 phút
Tàu SE2 22:34 04:47 6 Giờ 13 phút

Giá vé tàu từ ga Biên Hòa đi Nha Trang

Bạn có thể chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu dao động khoảng 390,000 đồng Với 8 chuyến tàu chạy từ Biên Hòa tới Nha Trang mỗi ngày.

Bảng giá Vé Biên Hòa Nha Trang của tàu SE8

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1 448,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v 478,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2 419,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v 449,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1 414,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2 383,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3 335,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL 216,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML 261,000
10 Ngồi mềm điều hòa NMLV 271,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Nha Trang của tàu SE8

Bảng giá Vé Biên Hòa Nha Trang của tàu SE6

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1 448,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M 448,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv 478,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v 478,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2 417,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M 417,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv 447,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v 447,000
9 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1 414,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2 383,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3 335,000
12 Ghế phụ GP 162,000
13 Ngồi cứng NC 193,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML 261,000
15 Ngồi mềm điều hòa NMLV 271,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Nha Trang của tàu SE6

Bảng giá Vé Biên Hòa Nha Trang của tàu SE22

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1 660,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v 690,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2 572,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v 602,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1 564,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2 490,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3 408,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL 308,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML 362,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56 376,000
11 Ngồi mềm điều hòa NML56V 386,000
12 Ngồi mềm điều hòa NMLV 372,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Nha Trang của tàu SE22

Bảng giá Vé Biên Hòa Nha Trang của tàu SE10

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1 440,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v 470,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2 406,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v 436,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1 406,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2 376,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3 328,000
8 Ngồi cứng NC 190,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL 213,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML 257,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV 267,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Nha Trang của tàu SE10

Bảng giá Vé Biên Hòa Nha Trang của tàu SQN4

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1 580,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v 610,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2 530,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v 560,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1 523,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2 452,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3 392,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL 230,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML 304,000
10 Ngồi mềm điều hòa NMLV 314,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Nha Trang của tàu SQN4

Bảng giá Vé Biên Hòa Nha Trang của tàu SE4

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1 715,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v 745,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2 656,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v 686,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1 647,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2 569,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3 528,000
8 Ghế phụ GP 248,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML56 380,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56V 390,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.

Xem thêm:

Xem thêm:

Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Nha Trang của tàu SE4

Bảng giá Vé Biên Hòa Nha Trang của tàu SNT2

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang4 điều hòa T1VIP AnLvT1 620,000
2 Nằm khoang4 điều hòa T1VIP AnLvT1v 650,000
3 Nằm khoang4 điều hòa T2VIP AnLvT2 567,000
4 Nằm khoang4 điều hòa T2VIP AnLvT2v 597,000
5 Nằm khoang6 điều hòa T1VIP BnLvT1 560,000
6 Nằm khoang6 điều hòa T2VIP BnLvT2 483,000
7 Nằm khoang6 điều hòa T3VIP BnLvT3 420,000
8 Ngồi mềm điều hòa NML56 340,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML56V 350,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Nha Trang của tàu SNT2

Bảng giá Vé Biên Hòa Nha Trang của tàu SE2

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M 715,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv 745,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M 647,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv 677,000
5 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M 1,371,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1M 647,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2M 569,000
8 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3M 528,000
9 Ghế phụ GP 248,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56 380,000
11 Ngồi mềm điều hòa NML56V 390,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Nha Trang của tàu SE2

Hướng dẫn đặt vé tàu Biên Hòa Nha Trang

Sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin giúp bạn chẳng cần tới Đại lý bán vé tàu tại Đồng Nai, chỉ việc ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Biên Hòa Nha Trang online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến: Vé tàu từ ga Biên Hòa đi Nha Trang hoặcqua điện thoại 0251 7 305 305 .

Bước 1:Click chuột vào:ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Biên Hòa, ga đến: Nha Trang và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3:Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặtvé tàu Từ Ga Biên Hòa Đến Ga Nha Trang.

Sau khi đặt vétàu Biên Hòa Nha Trang online, vé được gửi vào email, zalo, sms Facebook… quý khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Biên Hòa Nha Trang

Hiện nay việc thanh toán vé tàu hết sức đơn giản sau khi đặt vé tàu Biên Hòa Nha Trang qua điện thoại hoặc Website thành công sẽ nhận được một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu Biên Hòa Nha Trang. Quý khách thanh toán cho mã đặt chỗ của mình bằng một trong các cách sau: chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ. Quý khách có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền tại các điểm chuyển tiền của Viettel có mặt khắp nơi trên toàn quốc. Sau khi thanh toán thành công, Mã đặt chỗ sẽ là Vé điện tử tàu hoả Biên Hòa Nha Trang của quý khách.

Đại lý bán vé tàu Biên Hòa Nha TrangViệc mua vé tàu ngày nay đã thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Biên Hòa hoặc ra Ga Biên Hòa mà chỉ cần ở nhà Gọi điện theo số 0251 7 305 305 hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến, Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử rất thuận tiện cho hành khách đi Tàu

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Biên Hòa Nha Trang toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn. Ví dụ: 0251 7 305 305

*

Liên hệ đặt ve tau Biên Hòa Nha Trang trên toàn quốc

Hy vọng các bạn mua được vé tàu Biên Hòa Nha Trang giá rẻ và có chuyến đi an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *