*

Số điện thoại cảm ứng thông minh bán Vé tàu tp sài gòn Nha Trang

Đoạn đường sắt 411Km tự Ga tp sài gòn đi Nha Trang tàu chạy hết khoảng chừng 6 tiếng 52 phút .

Bạn đang xem: Giờ tàu sài gòn nha trang

Quý khách rất có thể lựa chọn một trong phần nhiều chuyến tàu: SE8 , SE6 , SE22 , SE10 , SQN4 , SE4 , SNT2 , SE2.

Bảng giờ tàu sài gòn Nha Trang

Tên tàuGa tp sài thành Ga Nha TrangTổng thời gian
Tàu SE806:0013:187 tiếng 18 phút
Tàu SE609:0016:167 giờ đồng hồ 16 phút
Tàu SE2211:5019:578 giờ 7 phút
Tàu SE1014:4023:449 giờ 4 phút
Tàu SQN419:0002:527 giờ 52 phút
Tàu SE419:4503:147 giờ đồng hồ 29 phút
Tàu SNT220:3005:359 giờ 5 phút
Tàu SE221:5504:476 tiếng 52 phút

Giá vé tàu tp sài gòn Nha Trang

Với số lượng 8 chuyến tàu chạy tp sài thành Nha Trang từng ngày, bạn cũng có thể lựa chọn những giá vé khác nhau, tùy từng từng nhiều loại ghế, một số loại tàu với từng thời điểm. Giá chỉ vé tàu hỏa xấp xỉ khoảng 406,000 đồng.

Gía Vé tàu SE8 tp sài thành Nha Trang

STT Mã một số loại chỗ giá chỉ vé (₫)
0 AnLT1Nằm vùng 4 ổn định T1439,000
1 AnLT1vNằm vùng 4 ổn định T1469,000
2 AnLT2Nằm khoang 4 ổn định T2411,000
3 AnLT2vNằm vùng 4 ổn định T2441,000
4 BnLT1Nằm vùng 6 ổn định T1417,000
5 BnLT2Nằm khoang 6 điều hòa T2388,000
6 BnLT3Nằm khoang 6 ổn định T3336,000
7 NCLNgồi cứng điều hòa231,000
8 NMLNgồi mượt điều hòa265,000
9 NMLVNgồi mềm điều hòa275,000
Chú ý: giá bán vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá bao gồm thể biến đổi theo một số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí khu vực trên toa…

Bảng giá chỉ vé tàu SE8 thành phố sài thành Nha Trang

Gía Vé tàu SE6 tp sài thành Nha Trang

STT Mã các loại chỗ giá chỉ vé (₫)
0 AnLT1Nằm khoang 4 điều hòa T1424,000
1 AnLT1MNằm vùng 4 cân bằng T1436,000
2 AnLT1MvNằm khoang 4 cân bằng T1466,000
3 AnLT1vNằm vùng 4 ổn định T1454,000
4 AnLT2Nằm vùng 4 ổn định T2390,000
5 AnLT2MNằm vùng 4 ổn định T2401,000
6 AnLT2MvNằm khoang 4 cân bằng T2431,000
7 AnLT2vNằm vùng 4 ổn định T2420,000
8 BnLT1Nằm khoang 6 điều hòa T1399,000
9 BnLT2Nằm vùng 6 điều hòa T2356,000
10 BnLT3Nằm khoang 6 ổn định T3308,000
11 GPGhế phụ164,000
12 NCNgồi cứng195,000
13 NMLNgồi mượt điều hòa265,000
14 NMLVNgồi mượt điều hòa275,000
Chú ý: giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể biến hóa theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, vị trí khu vực trên toa…

Bảng giá bán vé tàu SE6 sài gòn Nha Trang

Gía Vé tàu SE22 thành phố sài gòn Nha Trang

STT Mã nhiều loại chỗ giá bán vé (₫)
0 AnLT1Nằm khoang 4 điều hòa T1600,000
1 AnLT1vNằm khoang 4 ổn định T1630,000
2 AnLT2Nằm vùng 4 ổn định T2561,000
3 AnLT2vNằm vùng 4 ổn định T2591,000
4 BnLT1Nằm vùng 6 cân bằng T1530,000
5 BnLT2Nằm vùng 6 cân bằng T2472,000
6 BnLT3Nằm vùng 6 ổn định T3398,000
7 NCLNgồi cứng điều hòa264,000
8 NMLNgồi mượt điều hòa317,000
9 NML56Ngồi mượt điều hòa340,000
10 NML56VNgồi mượt điều hòa350,000
11 NMLVNgồi mượt điều hòa327,000
Chú ý: giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá bao gồm thể chuyển đổi theo 1 số ít điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người tiêu dùng đi tàu, vị trí nơi trên toa…

Bảng giá bán vé tàu SE22 tp sài thành Nha Trang

Gía Vé tàu SE10 sài gòn Nha Trang

STT Mã một số loại chỗ giá chỉ vé (₫)
0 AnLT1Nằm vùng 4 cân bằng T1410,000
1 AnLT1vNằm khoang 4 ổn định T1440,000
2 AnLT2Nằm vùng 4 điều hòa T2378,000
3 AnLT2vNằm khoang 4 cân bằng T2408,000
4 BnLT1Nằm vùng 6 điều hòa T1387,000
5 BnLT2Nằm vùng 6 cân bằng T2345,000
6 BnLT3Nằm khoang 6 cân bằng T3299,000
7 NCNgồi cứng190,000
8 NCLNgồi cứng điều hòa217,000
9 NMLNgồi mượt điều hòa252,000
10 NMLVNgồi mềm điều hòa262,000
Chú ý: giá bán vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.

Xem thêm:

Giá gồm thể biến hóa theo một số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, vị trí khu vực trên toa…

Bảng giá vé tàu SE10 tp sài gòn Nha Trang

Gía Vé tàu SQN4 sài thành Nha Trang

STT Mã loại chỗ giá bán vé (₫)
0 AnLT1Nằm vùng 4 ổn định T1570,000
1 AnLT1vNằm khoang 4 ổn định T1600,000
2 AnLT2Nằm vùng 4 cân bằng T2516,000
3 AnLT2vNằm khoang 4 cân bằng T2546,000
4 BnLT1Nằm vùng 6 điều hòa T1513,000
5 BnLT2Nằm vùng 6 ổn định T2443,000
6 BnLT3Nằm khoang 6 điều hòa T3385,000
7 GPGhế phụ179,000
8 NCLNgồi cứng điều hòa234,000
9 NMLNgồi mềm điều hòa310,000
10 NMLVNgồi mượt điều hòa320,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá gồm thể biến đổi theo một số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá bán vé tàu SQN4 sài gòn Nha Trang

Gía Vé tàu SE4 thành phố sài thành Nha Trang

STT Mã loại chỗ giá chỉ vé (₫)
0 AnLT1Nằm vùng 4 ổn định T1594,000
1 AnLT1vNằm vùng 4 ổn định T1624,000
2 AnLT2Nằm khoang 4 ổn định T2565,000
3 AnLT2vNằm vùng 4 điều hòa T2595,000
4 BnLT1Nằm vùng 6 điều hòa T1557,000
5 BnLT2Nằm khoang 6 cân bằng T2522,000
6 BnLT3Nằm vùng 6 cân bằng T3447,000
7 GPGhế phụ240,000
8 NML56Ngồi mềm điều hòa395,000
9 NML56VNgồi mềm điều hòa405,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá có thể chuyển đổi theo một số ít điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người dùng đi tàu, vị trí vị trí trên toa…

Bảng giá chỉ vé tàu SE4 tp sài gòn Nha Trang

Gía Vé tàu SNT2 sài thành Nha Trang

STT Mã loại chỗ giá bán vé (₫)
0 AnLvT1Nằm khoang4 điều hòa T1VIP606,000
1 AnLvT1vNằm khoang4 điều hòa T1VIP636,000
2 AnLvT2Nằm khoang4 điều hòa T2VIP550,000
3 AnLvT2vNằm khoang4 điều hòa T2VIP580,000
4 BnLvT1Nằm khoang6 ổn định T1VIP546,000
5 BnLvT2Nằm khoang6 cân bằng T2VIP472,000
6 BnLvT3Nằm khoang6 ổn định T3VIP409,000
7 NML56Ngồi mượt điều hòa340,000
8 NML56VNgồi mềm điều hòa350,000
Chú ý: giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá tất cả thể đổi khác theo một số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí vị trí trên toa…

Bảng giá vé tàu SNT2 tp sài gòn Nha Trang

Gía Vé tàu SE2 thành phố sài gòn Nha Trang

STT Mã nhiều loại chỗ giá bán vé (₫)
0 AnLT1MNằm khoang 4 cân bằng T1635,000
1 AnLT1MvNằm khoang 4 cân bằng T1665,000
2 AnLT2MNằm khoang 4 cân bằng T2587,000
3 AnLT2MvNằm khoang 4 cân bằng T2617,000
4 AnLv2MNằm vùng 2 điều hòa VIP1,210,000
5 BnLT1MNằm khoang 6 cân bằng T1590,000
6 BnLT2MNằm khoang 6 ổn định T2532,000
7 BnLT3MNằm vùng 6 cân bằng T3456,000
8 GPGhế phụ240,000
9 NML56Ngồi mềm điều hòa396,000
10 NML56VNgồi mượt điều hòa406,000
Chú ý: giá bán vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá tất cả thể biến hóa theo 1 số ít điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE2 tp sài thành Nha Trang

Hướng dẫn đặt vé tàu sài gòn Nha Trang

Giờ đây, cùng với sự cách tân và phát triển vượt bậc của technology thông tin, bạn chẳng buộc phải đi đâu xa chỉ việc ở nhà cũng hoàn toàn có thể đặt vé tàu tp sài gòn Nha Trang online dễ dàng và hối hả nhất qua website để vé trực tuyến hoặcqua điện thoại.

Bước 1:Click loài chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ Hoặc điền vào Form bên dưới

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: sài Gòn, ga đến: Nha Trang và các trường gồm sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3:Sau 5 phút, nhân viên cấp dưới sẽ call điện xác nhận thông tin, triển khai thanh toán cùng hoàn vớ đặtvé tàu tự Ga sài thành Đến Ga Nha Trang.

Nhấn Đặt Vé để tìm chuyến tàu, giá vé và địa điểm từ ga thành phố sài gòn đi ga Nha Trang phù hợp

Một chiềuKhứ hồi

Ga đi An HòaẤm ThượngBảo SơnBắc ThủyBàn CờBắc GiangBảo HàBiên HòaBắc LệBắc NinhBồng SơnBỉm SơnBản ThíChí ChủCẩm GiàngCầu GiátCầu HaiChi LăngChu LễChí LinhCổ LoaCẩm LýCà NáCổ PhúcChợ SyĐông AnhĐa PhúcĐồng ChuốiĐồng ĐăngĐông HàĐồng HớiDĩ AnĐại LãnhĐồng LêĐồng MỏĐà NẵngĐông TriềuĐức PhổDiên SanhĐông TácĐoan ThượngDiêu TrìĐức LạcGiáp BátGia HuynhGiãGia LâmGia RayHải DươngHoàn LãoHạ LongHà NộiHòa DuyệtHải PhòngHương PhốHiền SỹHà ThanhHuếKépKim LiênKim LũLạc GiaoLa KhêLạc SơnLong BiênLào CaiLăng CôLong ĐạiLệ SơnLâm GiangLa HaiLimLang KhayLong KhánhLệ KỳLan MẫuLạng SơnLang ThípLương SơnLưu XáMậu AMạo KhêMinh CầmMỹ ChánhMỹ ĐứcMinh KhôiMa LâmMinh LễBình ThuậnMỹ TrạchNgã BaNinh BìnhNam ĐịnhNinh HoàNgòi HópNam KhêNgọc LâmNgân SơnNúi ThànhNha TrangPhú CangPhú DiễnPhủ ĐứcPhú HiệpPhú HòaPhò TrạchPhổ YênPhước LãnhPhố LuPhủ LýPhường MỗPhú TháiPhan ThiếtPhú ThọPhố TrángPhúc TựPhúc TrạchPhố VịPhúc YênQuảng NgãiQuy NhơnQuảng TrịQuán TriềuSài GònSen HồSuối KiếtSa LungSông MaoSông HóaSóng ThầnTiên AnTân ẤpTu BôngThị CầuTháp ChàmTrung GiãTuy HoàThượng LýThanh HoáTrái HútTiên KiênTrà KiệuTam KỳThượng LâmThọ LộcThạch LỗiThanh LuyệnThái NguyênThái NiênTừ SơnThái VănUông BíVân CanhVăn ĐiểnVũ ẺnVinhVăn PhúVĩnh ThủyViệt TrìVăn XáVoi XôVĩnh YênYên BáiYên CưYên DuệYên DưỡngYên TrạchYên TrungYên ViênYên Xuân

Ga cho An HòaẤm ThượngBảo SơnBắc ThủyBàn CờBắc GiangBảo HàBiên HòaBắc LệBắc NinhBồng SơnBỉm SơnBản ThíChí ChủCẩm GiàngCầu GiátCầu HaiChi LăngChu LễChí LinhCổ LoaCẩm LýCà NáCổ PhúcChợ SyĐông AnhĐa PhúcĐồng ChuốiĐồng ĐăngĐông HàĐồng HớiDĩ AnĐại LãnhĐồng LêĐồng MỏĐà NẵngĐông TriềuĐức PhổDiên SanhĐông TácĐoan ThượngDiêu TrìĐức LạcGiáp BátGia HuynhGiãGia LâmGia RayHải DươngHoàn LãoHạ LongHà NộiHòa DuyệtHải PhòngHương PhốHiền SỹHà ThanhHuếKépKim LiênKim LũLạc GiaoLa KhêLạc SơnLong BiênLào CaiLăng CôLong ĐạiLệ SơnLâm GiangLa HaiLimLang KhayLong KhánhLệ KỳLan MẫuLạng SơnLang ThípLương SơnLưu XáMậu AMạo KhêMinh CầmMỹ ChánhMỹ ĐứcMinh KhôiMa LâmMinh LễBình ThuậnMỹ TrạchNgã BaNinh BìnhNam ĐịnhNinh HoàNgòi HópNam KhêNgọc LâmNgân SơnNúi ThànhNha TrangPhú CangPhú DiễnPhủ ĐứcPhú HiệpPhú HòaPhò TrạchPhổ YênPhước LãnhPhố LuPhủ LýPhường MỗPhú TháiPhan ThiếtPhú ThọPhố TrángPhúc TựPhúc TrạchPhố VịPhúc YênQuảng NgãiQuy NhơnQuảng TrịQuán TriềuSài GònSen HồSuối KiếtSa LungSông MaoSông HóaSóng ThầnTiên AnTân ẤpTu BôngThị CầuTháp ChàmTrung GiãTuy HoàThượng LýThanh HoáTrái HútTiên KiênTrà KiệuTam KỳThượng LâmThọ LộcThạch LỗiThanh LuyệnThái NguyênThái NiênTừ SơnThái VănUông BíVân CanhVăn ĐiểnVũ ẺnVinhVăn PhúVĩnh ThủyViệt TrìVăn XáVoi XôVĩnh YênYên BáiYên CưYên DuệYên DưỡngYên TrạchYên TrungYên ViênYên Xuân

Ngày Đi Ngày Về

sau thời điểm đặt vétàu tp sài gòn Nha Trang online, vé sẽ được gửi vào email, zalo, sms Facebook… quý khách in vé hoặc chụp ảnh lại vé này và sở hữu theo lúc ra ga, xuất trình cố nhiên CMND để triển khai thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu tp sài gòn Nha Trang

Hình thức thanh toán sau khoản thời gian đặt vé tàu sài gòn Nha Trang online hoặc qua điện thoại thông minh là chuyển khoản qua ngân hàng qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ thương mại internet banking hoặc qua những điểm thu hộ.

Hiện ni Đường sắt vn đã thiết kế Vé tàu năng lượng điện tử, việc mua vé tàu dễ ợt hơn vô cùng nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại thành phố sài thành hoặc ra Ga thành phố sài thành mà chỉ cần ở nhà gọi điện hoặc để qua Website cung cấp vé tàu trực tuyến.