l>Welcome to www.duytanuni.edu.vn

*
WELCOME lớn TRANG PHÁP ÂM * WWW.duytanuni.edu.vn
* Hân Hoan kính chào Đón số đông Vị Phật sau này * triển khai Trang website : Diệp Thi và Luân Vũ *
*
Trở Về home (Index)
Trở về Trang Pháp Âm
Hoà Thượng Tuyên Hóa
*
*
Audio: MP3Thể Theo Lời yêu thương cầu của không ít ĐH sinh sống Châu Âu ,Chúng Tôi vẫn Zip các files mp3 vào winrar. Các file đa số là file nén RAR, cửa hàng chúng tôi có để sẵn nhị filesWinRar và7Zip – Đây là các chương trình để mở tệp tin nén. Những file nén sau khoản thời gian download và mở nén đang cho các bạn những tệp tin mp3, bấm vào hàng Zip folder File để Download(Tham Khảo Thêm hướng dẫn )
kinh Hoa Nghiêm Quyển 1 New (Download)
ghê Hoa Nghiêm Quyển 2 New (Download)
ghê Hoa Nghiêm Quyển 3 New (Download)
kinh Hoa Nghiêm Quyển 4 New (Download)
ghê Hoa Nghiêm Quyển 5 New (Download)
ghê Hoa Nghiêm Quyển 6 New (Download)
khiếp Hoa Nghiêm Quyển 7 New (Download)
khiếp Hoa Nghiêm Quyển 8 New (Download)
ghê Hoa Nghiêm Quyển 9 New (Download)
kinh Hoa Nghiêm Quyển 10 New (Download)
gớm Hoa Nghiêm Quyển 11 New (Download)
kinh Hoa Nghiêm Quyển 12 New (Download)
khiếp Hoa Nghiêm Quyển 13 New (Download)
khiếp Hoa Nghiêm Quyển 14 New (Download)
gớm Hoa Nghiêm Quyển 25New
Phẩm Phổ hiền khô Hạnh NguyệnGiọng hiểu Diệu Thủy
(00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)End
hội chứng Đạo Ca (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (zip folder File)
Đại Bi Chú Giảng Giải (01)(02)(03)(04) (05)(06) (07)(08)(Zip thư mục File)

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh-Phổ Môn Phẩm CD1(01) (02) (03) CD2(04) (05) (06) (07) (08) (09) CD3(10) (11) (12) (13) (14) (15) CD4(16) (17) (18) (19) (20)(Zip thư mục File02)
Diệu Pháp Liên Hoa Zip folder File (27), Zip thư mục File (28), Zip folder File (29), Zip folder File (30), Zip thư mục File (31), Zip folder File (32), Zip thư mục File (33) .
Gậy Kim Cang Hét

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)(10) (11) (12)
Hoa Sen Ngày Xuân (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)
Kinh Thủ Lăng Nghiêm

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

Zip thư mục File (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)

Phát tình nhân Đề Tâm

(01)(02)(03)(04)(05)(06)(07)(08)(09)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)

Pháp Nhũ rạm Ân (00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)

Khai Thị 1

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Zip folder File (38)
Khai Thị 2

(01) (02) (03) (04) (05) từng file là 1 Audio CDZip thư mục File (39)
Khai Thị 3

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) Zip folder File (40)
Khai Thị 4

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) Zip thư mục File (41)
Khai Thị 5

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48)Zip folder File (42)
Khai Thị 5

(Maga thư mục File)

( Thể theo lời yêu cầu của một vài Phật Tử,không mong mỏi những đoạn nhạc đưa vào tại chính giữa làm cách biệt ý tưởng của bài bác giảng,chúng Tôi vẫn cắt quăng quật những đoạn nhạc)
00-Tiểu Sử HT Tuyên Hóa 01-Thông Suốt đa số Pháp Niệm quán Âm
02-Quan nỗ lực Âm Là Huynh Đệ 03-Khai Thị Thất A Di Đà
04-Qui Cũ Thiền Thất 05-Thoại Đầu Chế Phục Vọng Tưởng
06-Chân thật Tu Hành 07-Phương Pháp Điện Liệu
08-Ma góp Tu Đạo 09-Tổ Sư nhân tình Đề Đạt Ma
10-Bí Quyết khống chế Vọng Tưởng 11-Tham Thọai Đầu
12-Cảnh Giới Thiền 13-Ngồi Thiền dứt Sinh Tử
14-Tu Hành yêu cầu Nhẫn Nại 15-Tham Thiền Khai Ngộ
16-Còn Vọng Tưởng ko Khai Ngộ 17-Khai Ngộ buộc phải Ấn Chứng
18-Thiện Ác và Tâm 19-Ngài Huyền Trang
20-Hồi Quang phản nghịch Chiếu 21-Thiền Đường là Đạo Tràng tuyển chọn Phật
22-Vô trung tâm Đạo Nhân 23-Thiền Là Thực Tập Lục Độ
24-Công Đức Vô Tướng 25-HT lỗi Vân
26-HT Tuyên Hóa 27-Quả Tá
28-Quả Thuấn 29-6 Đại Tông Chỉ
30-Tham Miết đang Khai Ngộ 31-Không Tranh Hơn
32-Tu Thành Phật 33- Chấm Dức Vọng Tưởng
34-Nhập Định không giống với ngủ 35- tởm Lăng Nghiêm
36- Thức Tập bác bỏ Nhã 37-Không Được Nói Dối
38-Phải chịu đựng khổ 39-Trừ Vọng trung ương giữ Chân Tâm
40-Hãy từ Độ 41-Khắc Phục cửa Đầu
42-Đủ Tư phương pháp Tham Thiền 43-Thân có Bệnh
44-Chiêu Cảm Ma 45-Tứ Thiền Thiên
46-Bí Quyết Tham Thiền 47-Kiếm Báu Chặt Vọng Tưởng
Khai Thị 6

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Zip folder File(43)
Tam cỗ Nhất Bái (01)
Pháp Ngữ

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Zip thư mục File)
Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh

(01) (02) (03) (04) (05) Zip folder File (03)

Kinh Kim Cang

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)(Zip folder File)

Kinh Địa Tạng

Zip thư mục File (04)

Quyển Thượng(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Quyển Trung (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Quyển Hạ (24) (25) (26) (27)
Phật Thuyết ghê A Di Đà

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Zip folder File (01)

khiếp Dược Sư Zip thư mục File (12)
Lục Tổ Đàn Kinh (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (016) (17) (8) (19) (20)(Zip folder File)
có tác dụng Ác gặp Dữ (01) Ý Nghĩa Chú Đại Bi(01)
Qui Bức Thiền Sư(01) Zip thư mục File
tuyển Tập(Maga folder File) Chú Đại Bi (01)
công huân Chiều (01) (02)
Lăng Nghiêm Thập Chú (01)
Niệm Phật Viên Thông(01)
Phật (01) (02)
Từ hư Không Trở Về lỗi Không CD1:

CD2:

CD01:(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) CD02:(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101)(Maga folder File1)(Maga folder File2)
Công Án (Maga folder File)
001_AnBanhBao.mp3 002_ConTrungLanhLoi.mp3
003_KhauDauThien.mp3 004_QuyBucThienSu.mp3
005_LamSaoThamThien.mp3 006_MeoRinhChuot.mp3
007_MuiKhoanChuAi.mp3 008_NhacPhi.mp3
009_RongApUHatChau.mp3 010_TanThuyHoang.mp3
011_ToSuBaDoanXe.mp3 012_TuTheKietGia.mp3
013_VuaSungTrinh.mp3
Cẩm Nang Tu Đạo (Zip thư mục File)
001_Dao.mp3 002_DaoDuc.mp3
003_AiTinh.mp3 004_BatTuyCanhPhanBiet.mp3
005_KhgSanhTam.mp3 006_BonLaiVoNhatVat.mp3
007_PhanBonHoanNguyen.mp3 008_BaoUngNhanQua.mp3
009_GioiDinhHue.mp3 010_LauTanThong.mp3
011_LucDo.mp3 012_NhoVoThuong.mp3
013_SamHoi.mp3 014_LucDaiTongChi.mp3
015_TanhThucYTam.mp3 016_ThanhPhatDao.mp3
017_XuatGiaTuDao.mp3 018_Zero.mp3
019_MatTong.mp3 con Tiep
CÁCH THỨC DOWNLOADVÀ THÂU VÀO CD dạng Audio, mp3

* tàng trữ (download) vào computer để nghe lại các lần mà không cần phải lên mạng cũng như giúp trang Suối Từ không bi block vi overload hoặc để thâu vào CD:

1- Quí vị gửi mouse đến bài xích giảng cùng nhấn nút bên tay cần (right-mouse click) một phiên bản chữ hiện tại ra.

2- Quí vị chọn "Save target as"và nhấn nút mặt tay trái.

Bạn đang xem: Nghe mp3 pháp âm hòa thượng tuyên hóa thượng nhân

3- lựa chọn directory trong Computer của Quí vị rồi dìm nút "Save".

- mong mỏi nghe, double click vào bài xích giảng nhằm nghe.

-LƯU Ý !!!!! trước khi thâu vào CD Quí Vị rất cần phải convert trở lại Bit Rate 64 Mono, nếu như không sẽ ko nghe được.Quí vị hoàn toàn có thể xử dụng các software để Convert như : switch ,JetAudio.v.v

- muốn thâu vào CD quí vị cần có Blank CD-R ( CD trống), CD-R Writer (máy nhằm thâu sẽ gắn sẳn vào Computer) một software Nero Express hay là 1 softwarekhác chức năng tương trường đoản cú như Roxio Easy CD Creater.

Xem thêm: 20 Công Thức Món Ăn Bổ Dưỡng Kể Cả Người Khó Tính Nhất, Hướng Dẫn Làm Các Món Ăn Lành Mạnh, Bổ Dưỡng

* nếu muốn thâu vào Audio CD (bài giảng không thật 77 phút), quí vị bấm vào "Music"rồi nhấp vào "Audio CD" thường xuyên theo sự chỉ dẫn của software.

* nếu như muốn thâu vào MP3 (những bài bác giảng không thật 680MB), quí vị nhấp vào "Data" rồi lựa chọn "Data Disc" liên tiếp theo sự hướng dẫn của software.

Quí vị nghe CD mp3 phải sử dụng máy CD hoặc DVD khi trên máy tất cả ghi chử MP3.

Nếu Quí Vị vẫn convert qua bit rate 64 cơ mà vẫn ko nghe được thì đó là vì máy kén chọn CD ,quí vi thử cần sử dụng máy mp3 walkman model SL-SX 470(30$)hoặ những máy china rẻ tiền đã nghe được .