Kì Thi Duyên Hải Bắc Bộ 2017 Môn Tiếng Anh Khối 10 Có Đáp Án Và Phần Nghe

L>Trường Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc

Thứ hai, Ngày 14 Tháng 02 Năm 2022 Chào mừng các bạn đến với trang tin điện tử của trường PT Vùng cao Việt Bắc ! Trang chủ/Tìm kiếm/Sitemap/Liên hệ

.LinkOtherLeft {font-family: times new roman;color: #000000;font-size: 15px;}
Giới thiệuĐào tạoKhảo thí – Tuyển sinhCông tác ĐảngGương sángTài nguyên học liệu
*

function onQSearchClick(){var tmpContent=document.frmQuickSearch.txtContent.value;if(tmpContent.length

Đang truy cập: 37

1 7 6 8 6 5 0 0
*

Tài nguyên học liệu

*

PM TÁC NGHIỆP

/*Source from: dantri.com.vnRewrite by pioneer for flexible display & always stick beside content*/var leftDivX = 117;var bannerHeight = 100; //changevar htmlPageWidth = 995; //changevar clientWidth = document.body.clientWidth;var leftAdvWidth = 100;var rightAdvWidth = 100;var outterSpace = (clientWidth-htmlPageWidth)/2;var coeff = 5;var ie = 0;if (navigator.appName.indexOf(“Microsoft”)!=-1) {coeff=-coeff;ie = 1;}function FloatRightDiv(){ //right divstartX = outterSpace + htmlPageWidth-(ie==1?-1:3);startY = bannerHeight;var ns = (navigator.appName.indexOf(“Netscape”) != -1);var d = document;//if (document.body.clientWidth bannerHeight){startY = 3} else {startY = bannerHeight};/*if (document.body.clientWidth >= 1024){ftlObj.x = 0;//document.body.clientWidth – leftDivX;ftlObj.y += (pY + startY – ftlObj.y)/32;ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);}else{*///always stick in right-sideftlObj.x = startX;ftlObj.y += (pY + startY – ftlObj.y)/32;ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);//}}setTimeout(“stayTopRight()”, 1);}ftlObj = ml(“divAdRight”);stayTopRight();}function FloatLeftDiv(){startX2 = outterSpace – leftAdvWidth-(ie==1?1:5);//alert(startX2);startY2 = bannerHeight;var ns2 = (navigator.appName.indexOf(“Netscape”) != -1);var d2 = document;if (outterSpace bannerHeight){startY2 = 3} else {startY2 = bannerHeight};//if (document.body.clientWidth >= 1024){//ftlObj2.x = 0;ftlObj2.y += (pY2 + startY2 – ftlObj2.y)/32;ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);//}else{//stickftlObj2.x = startX2;ftlObj2.y += (pY2 + startY2 – ftlObj2.y)/32;ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);//}}setTimeout(“stayTopLeft()”, 1);}ftlObj2 = ml2(“divAdLeft”);stayTopLeft();}function ShowAdDiv(){var objAdDivLeft = document.getElementById(“divAdLeft”);var objAdDivRight = document.getElementById(“divAdRight”);if (outterSpace

*
Trang tin điện tử – Trường Phổ thông Vùng cao Việt BắcGiấy phép của Cục Báo chí – Bộ Thông tin và Truyền thông số: 489/GP-BC ngày 5 tháng 11 năm 2007Trưởng Ban biên tập: Hiệu trưởng: Lục Thúy HằngBản quyền Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *