Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bộ đề thi Toán lớp 7- Đề thi giữa kì 1 Toán 7- Đề thi học tập kì 1 Toán 7- Đề thi thân kì 2 Toán 7- Đề thi học kì 2 Toán 7
Đề kiểm tra 1 ngày tiết Toán 7 Chương 1 Đại số có đáp án, cực hay (4 đề)
Trang trước
Trang sau

Đề kiểm tra 1 huyết Toán 7 Chương 1 Đại số có đáp án, cực hay (4 đề)

Để ôn luyện và làm tốt các bài xích kiểm tra Toán lớp 7, dưới đây là Top 4 Đề kiểm tra 1 huyết Toán 7 Chương 1 Đại số tất cả đáp án, rất hay. Hi vọng bộ đề kiểm soát này để giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài bình chọn môn Toán lớp 7.

Bạn đang xem: Kiểm tra 1 tiết toán 7


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề chất vấn 1 máu Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - từ luận - Đề 1)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. đến x = |x|, hiệu quả nào ĐÚNG sau đây:

A. X 1

B. X ≥ -1

C. X 6 + 75 – 74 chia hết cho:

A. 3

B. 7

C. 4

D. 2

Câu 5. Công dụng nào sau đây là đúng ?

*


Câu 6. Câu nào trong những câu sau SAI:

*

B. Phần trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 1. Tiến hành phép tính (bằng cách phù hợp nếu tất cả thể):

*

Câu 2. Tra cứu x biết:

*

Câu 3. Hưởng ứng trào lưu kế hoạch nhỏ của Đội, 3 bỏ ra đội 7A, 7B, 7C vẫn thu được tổng cộng 120 kilogam giấy vụn. Hiểu được số giấy vụn thu được của 3 bỏ ra đội lần lượt tỉ lệ cùng với 9, 7, 8. Hãy tính số giấy vụn nhận được của mỗi chi đội.

Câu 4. Mang lại

*
.

Đáp án và lý giải làm bài

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm

*


Câu 1. Lựa chọn D.

Theo có mang giá trị hoàn hảo của x:

*

Câu 2. Chọn B

Ta có:

*

Câu 3. Chọn C

*

Câu 4. Lựa chọn B

*

Câu 5. Lựa chọn A

*

Câu 6. Lựa chọn C

*

B. Phần từ bỏ luận (6 điểm)


Câu 1

Câu a với b: 0,75

Câu c: 0,5

*

Câu 2.

Câu a với b: 0,75

Câu c: 0,5

*

Câu 3. (2 điểm)

Gọi số giấy vụn chiếm được của bỏ ra đội 7A, 7B, 7C thứu tự là x, y, z (kg;x, y, z > 0)

Vì số giấy vụn của 3 đưa ra đội theo lần lượt tỉ lệ cùng với 9; 7; 8 buộc phải ta tất cả

*
.

Vì tổng số thu được 120 kg giấy vụn yêu cầu ta có x + y + z = 120.

Áp dụng đặc thù của hàng tỉ số bởi nhau, ta có:

  

*

Suy ra x = 45(TM), y = 35(TM), z = 40(TM)..

Vậy số giấy vụn chiếm được của đưa ra đội 7A, 7B, 7C lần lượt là 45 kg, 35 kg, 40 kg.

Câu 4. (1 điểm)

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề soát sổ 1 tiết Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - từ bỏ luận - Đề 2)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Nếu như

*
thì x = ?

*

Câu 2. Biết x:(-2)5 = (-2)3. Công dụng x bằng:

*

Câu 3. Mang đến đẳng thức 8.6 = 4.12 ta lập được tỉ lệ thành phần thức là:

*

Câu 4. Phân số nào trình diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn ?

*

Câu 5. Cho tỉ lệ thức

*
. Kết quả x bằng:

A. -10

B. -9

C. -8

D. -7

Câu 6. Cho

*
thì m3 bằng:

A. 3

B. 9

C. 729

D. 81

B. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1 (3 điểm). Triển khai phép tính:

*

Câu 2 (2 điểm). Tra cứu x biết:

*

Câu 3 (1 điểm). Số học viên ba khối 6, 7, 8 tỉ lệ với các số 41; 29; 30. Hiểu được tổng số học viên khối 6 với 7 là 140 học tập sinh. Tính số học sinh mỗi khối.

Câu 4 (1 điểm).Cho tỉ trọng thức

*
.

Đáp án và gợi ý làm bài

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu vấn đáp đúng được 0.5 điểm

*

Câu 1. Lựa chọn D.

*

Câu 2. Chọn A.

*

Câu 3. Chọn B.

*

Câu 4. Lựa chọn D.

*

Câu 5. Lựa chọn C.

*

Câu 6. Chọn C.

Xem thêm: Hoa Thiên Cốt By Fresh Guo Guo, Hoa Thiên Cốt

*

B. Phần từ luận (6 điểm)

Câu 1. Từng câu 1 điểm

*

Câu 2. Từng câu 1 điểm

*

Câu 3.

Gọi số học sinh ba khối 6, 7, 8 lần lượt là x, y, z (học sinh) (x, y, z ∈ N*)

Vì số học viên ba khối 6; 7; 8 tỉ lệ với 41; 29; 30 đề nghị ta tất cả

*
.

Vì tổng số học viên khối 6 và 7 là 140 học sinh nên ta bao gồm x + 7 = 140.

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bởi nhau, ta có:

*

Vậy số học sinh khối 6, 7, 8 theo thứ tự là 82 (học sinh), 58 (học sinh), 60 (học sinh)

Câu 4 (1 điểm).

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề đánh giá 1 huyết Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - từ bỏ luận - Đề 3)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Cho tỉ lệ thức

*
, suy ra:

*

Câu 2. Cách viết làm sao sau đây là đúng:

*

Câu 3. Các số

*
được trình diễn trên trục số bởi:

A. Một điểm nhất

B. Tứ điểm

C. Ba điểm

D. Hai điểm

Câu 4. Biện pháp viết làm sao sau đây là đúng:

A. |-0,23| = -0,23

B. -|-0,23 |= -0,23

C. |-0.23| = ±0,23

D. -|-0,23| = 0,23

B. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1. Tính cực hiếm của biểu thức( tính hợp lý và phải chăng nếu bao gồm thể):

*

Câu 2. Kiếm tìm x, biết:

*

Câu 3. Bố lớp 7A, 7B cùng 7C đi lao cồn trồng cây. Biết số cây cối lớp 7A, 7B, 7C lần lượt xác suất với 7; 8; 9 với lớp 7A trồng thấp hơn lớp 7C là 6 cây. Tính số cây trồng được bao nhiêu?

Câu 4 mang đến tỉ lệ thức

*

Đáp án và lí giải làm bài

A. Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Mỗi câu vấn đáp đúng được 0.5 điểm

*

Câu 1. Lựa chọn B.

Câu 2. Chọn B.

Câu 3. Lựa chọn D.

*
do vậy ta chỉ có 2 điểm bên trên trục số.

Câu 4. Lựa chọn B.

*

B. Phần trường đoản cú luận (8 điểm)

Câu 1. Từng câu 1 điểm

*

Câu 2. Mỗi câu 1 điểm

*

Câu 3. (3 điểm)

Gọi số cây cối của lớp 7A, 7B và 7C lần lượt là x, y, z (cây) (x, y, z ∈ N*)

Vì số câu trông của lớp 7A, 7B, 7C theo thứ tự tỉ lệ cùng với 7; 8; 9 đề xuất ta có

*
.

Vì lớp 7A trông ít hơn lớp 7C là 6 cây đề xuất ta có z - x = 6

Áp dụng đặc thù dãy tỉ số bởi nhau, ta có:

*

Vậy số cây trồng của 3 lớp 7A, 7B, 7C thứu tự là 21 cây, 24 cây cùng 27 cây.

Câu 4. (1 điểm)

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 1 máu Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - trường đoản cú luận - Đề 4)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng:

A. Q ⊂ Z

B. Z ⊂ N

C. N ⊂ Q

D. Q ⊂ N

Câu 2. Tác dụng của phép tính

*
là:

*

Câu 3. Có tác dụng tròn số 17,658 đến chữ số thập phân máy hai được kết quả là:

A. 17,64;

B. 17,65;

C. 17,658;

D. 17,66.

Câu 4. Phân số làm sao viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn:

*

Câu 5.Kết trái của phép tính 325: 35 là:

A. 330

B. 630

C. 320

D. 120

Câu 6. Tự đẳng thức a.d = b.c ta có thể suy ra được tỉ lệ thức:

*

B. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) Tính

*

Câu 2. (2 điểm): search x

*

Câu 3. (3 điểm)

a) Tìm các số a, b, c biết:

*
và a + b – c = - 44

b) Tính số đo 3 cạnh của một tam giác, biết rằng 3 cạnh của tam giác kia tỉ lệ cùng với 4;5;3 và chu vi tam giác là 120cm.

Câu 4. (0,5 điểm): ko dùng máy tính bỏ túi hãy so sánh 23000 với 32000

Đáp án và hướng dẫn làm bài

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu vấn đáp đúng được 0.5 điểm

*

*

B. Phần từ luận (6 điểm)

Câu 1. Từng ý 0,5 điểm

*

Câu 2. Từng ý 1 điểm

*

Câu 3.

a) (1 điểm)

*

Ta tìm kiếm được a = -132, b = -110, c = -198

b) (2 điểm) call độ dài ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 4 ; 5 ; 3 theo lần lượt là x, y, z (cam) (x, y, z > 0)

Vì x, y, z tỉ lệ với 4 ; 5 ; 3 cần ta có

*
.

Vì chu vi của tam giác là 120 cm buộc phải ta có x + y + z = 120.

Áp dụng đặc thù của dãy tỉ số bởi nhau, ta có:

  

*

Ta kiếm được x = 40 (TM), y = 50 (TM), z = 30 (TM)

Vậy độ dài tía cạnh của tam giác chính là 40 cm, 50 cm, 30 cm.

Câu 4. (0,5 điểm)

*


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, duytanuni.edu.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa huấn luyện và đào tạo lớp 7 cho con, được khuyến mãi ngay miễn tầm giá khóa ôn thi học kì. Phụ huynh hãy đăng ký học thử cho bé và được tư vấn miễn phí. Đăng cam kết ngay!