l>Welcome khổng lồ duytanuni.edu.vn

WELCOME lớn TRANG PHÁP ÂM * WWW.duytanuni.edu.vn
* Hân Hoan chào Đón số đông Vị Phật sau này * tiến hành Trang web : Diệp Thi & Luân Vũ *
*
Trở Về trang chủ (Index)
Tiểu bộ Kinh I Trở về Trang Pháp Âm Trường cỗ Kinh
Tiểu bộ Kinh II Tăng bỏ ra Bộ Kinh
Trung bộ Kinh Tương Ưng cỗ Kinh
*
Đại Tạng ghê Nam TạngTăng chi Bộ Kinh

Gồm 4 Tập (Mười Một Chương)

Audio: MP3 (Book on CD) (Sách Được Đọc vào CD)
Rất mong quý ĐH nên download bài ước ao nghe

về thiết bị computer của chính bản thân mình để nghe ,

sau khi download dứt mong quí vị đóng góp trang này lại,

để dành riêng chổ cho tất cả những người khác vào,

vì website hosting giới hạn chỉ có 200 người vào trong 1 lúc,

nếu quá con số qui định, trang web sẽ bị nghẽn mạch.

Để gia hạn trang Pháp Âm vận động tốt để ship hàng Quí ĐH

rất muốn quí ĐH cộng tác.

Thưc hiện nay Trang Web: Diệp Thi , LuânVũ& Thành Mẫn

Thể Theo Lời yêu cầu của đa số ĐH sinh hoạt Châu Âu ,Chúng Tôi vẫn Zip các files mp3 vào winrar.

Xem thêm: Cách Làm Các Món Chay Đãi Tiệc Siêu Ngon, 5 Món Khai Vị Chay Đãi Tiệc

Các file đa phần là file nén RAR, shop chúng tôi có để sẵn nhì filesWinRar và7Zip – Đây là các chương trình để mở tệp tin nén. Những file nén sau thời điểm download cùng mở nén đã cho chúng ta những file mp3, nhấn vào hàng Maga folder File để Download(Tham Khảo Thêm lý giải )New New New :

Maga folder 1

Maga thư mục 2

Maga folder 3

Maga thư mục 4

Maga folder 5

Maga folder 6

Maga folder 7


SáchTăng đưa ra Bộ tởm (PDF)
Tăng đưa ra Bộ I MP3
Chương Một Pháp
01-(1-Phẩm Sắc,2-Đoạn Thiền Cái,3-Khó Xử Dụng,4-Không Điều Phục,5-Đặt Hướng,6-Búng Ngón Tay,7-Tinh Tấn,8-Làm chúng ta Với Thiện,9-Phóng Dật,10-Phi Pháp) (01) OK
02-(11-Phẩm sản phẩm Mười Một,12-Vô Phạm,13-Một Người,14-Tối Thắng,15-Không Thể gồm Được,16-Một Pháp,17-Chủng Tử,18-Makkhali,19-Không Phóng Dật ,20-21-Thiền Định 1& 2) (02)OK
Chương hai Pháp
03-(1-Phẩm Hình Phạt,2-Tranh Luận) (03)OK
04-(3-Người Ngu,04-Tâm Thăng Bằng,5-Hội Chúng) (04)OK
05-(6-Người,7-Lạc,8-Tướng,9-Các Pháp,10-Kẻ Ngu,11-Các Hy Vọng,12-Hy Cầu,13-Bố Thí,14- Đón Chào,15-Nhập Định ,16-Phẩn Nộ,17-Phẩm máy Mười Bảy) (05)OK
Chương ba Pháp
06-(1-Người Ngu,2-Người Đóng xe pháo ) (06)OK07-(3-Người,4-Xứ trả Của Trời) (07)OK
08-(5-Nhỏ,6- những Bà La Môn ) (08)OK09a-(7-Lớn ) (09a)OK
09b-(7-Lớn ) (09b)OK10-(8-A Nan Đà,9- Sa Môn ) (10)OK
11-(10-Hạt muối bột ) (11)OK12-(11-Chánh Giác ,12-Đọa Xứ ) (12)OK
13-(13-Kusinara ) (13)OK14-(14-Kẻ Chiến Sĩ,15-Cát Tường, 16-Lõa Thể) (14)OK
Chương tứ Pháp
15-(1-PhẩmBhandagàma ,2-Hành ) (15)OK16-(3-Uruvelà, 4-Bánh Xe) (16)OK
17-(5-Rohitassa,6-Nguồn Sanh(17)OK18-(7-Nghiệp Công Đức(18)OK
19-(8-Không Hý Luận,9-Không bao gồm Rung Động ) (19)OK20-(10-Asura )(20)OK
Tăng bỏ ra Bộ II MP3
Chương Năm Pháp
21-(11-Mây Mưa,12-Kẻ Sĩ ) (21)OK22-(13-Sợ Hãi ) (22)OK
23-(14-Loài Người,15-Ánh Sáng,16-Các Căn ) (23)OK24-(17-Đạo Hành ) (24)OK
25-(18-Tư tâm Sở) (25)OK26-(19-Chiến Sĩ ) (26)OK
27a-27b-(20-Đại Phẩm) (27a)(27b)OK28-(21-Bậc Chân Nhân ) (28)OK
29-(22-Ô Uế ) (29)OK30-(23-Diệu Hạnh,24-Phẩm Nghiệp) (30)OK
31-(25-Sợ Hãi tội trạng ) (31)OK32-(26-Thắng Trí,27-Nghiệp Đạo,28-Phẩm Tham)(32)OK
33-(1-Sức mạnh khỏe Hữu Học,2-Sức Mạnh) (33)OK34-(3-Năm Phần ) (34)OK
35-(4-Sumana,) (35)OK36-(5-Vua Munda) (36)OK
37-(6-Triền Cái,7-Tưởng ) (37)OK
38a-(8-Chiến Sĩ-a-Chiến Sĩ )(38a)OK38b-(8-Chiến Sĩ-b-Sợ Hải trong tương lai ) (38b)OK
39-(9-Trưởng Lão)(39)OK40-(10-Kakudha) (40)OK
41-(11-An Ổn Trú,12-Andhakavinda )(41)OK42-(13-Bệnh ) (42)OK
43-(14-Vua ) (43)OK44-(15-Tikandaki,16-Diệu Pháp) (44)OK
45-(17-Hiềm Hận,)(45)OK46-(18-Nam Cư Sĩ,19-Rừng )(46)OK
47-(20-Bà La Môn,21-Kimbila)(47)OK48-(22-Mắng Nhiếc,23-Du Hành Dài,24-Trú tại Chổ,25-Ác Hạnh )(48)OK
49-(26-Cụ Túc Giới) (49)OK
Tăng chi Bộ III MP3
Chương Sáu Pháp
50-(1-Phẩm Đáng Được Cung Kính) (50)OK51-(2-Cần cần Nhớ) (51)OK
52-(3-Trên vớ Cả) (52)OK53-(4-Chư Thiên)(53)OK
54-(5-Dhammika) (54)OK55a-55b-(6-Đai Phẩm) (55a) (55b)OK
56-(7-Chư Thiên,8-A La Hán,9-Mát Lạnh,10-Lợi Ích,11-Ba Pháp,12-Các khiếp Không Nhiếp trong Phẩm) (56)OK
Chương Bảy Pháp
57-(1-Tài Sản,2-Tùy Miên) (57)OK58-(3-Vaji (Bạt Kỳ),4-Chư Thiên )(58)OK
59-(5-Đại Tế Đàn)(59) OK60a-60b-(6-Không Tuyên Bố)(60a) (60b)OK
61a-61b (7-Đại Phẩm) (61a)(61b) OK62-(8-Phẩm Về lý lẽ 9-Các tởm Không Nhiếp) (62)OK
Tăng bỏ ra Bộ IV MP3
Chương Tám Pháp
63-(1-Từ ) (63)OK64a-64b-(2-Lớn) (64a) (64b) OK
65-(3-Gia Chủ) (65)OK66-(4-Bố Thí ) (66)OK
67-(5-Ngày Trai Giới ) ( 67)OK68-(6-Gotami) (68) OK
69-(7-Đất Rung Động) (69) OK70-(8-Song Đôi ) (70)OK
71-(9-Niệm 10-Tham Ái ) (71)OK
Chương Chín Pháp
72-(1-Chánh Giác) (72)OK73-(2-Tiếng Rống Sư Tử ) (73)OK
74-(3-Chỗ Cư Trú các Hữu Tình) (74)OK75a-75b-(4-Đại Phẩm ) (75a)(75b)OK
76-(5-Pancala,6-An Ổn,7-Niệm Xứ,8-Chánh bắt buộc ,9-Tứ NhưÝ Túc,10-Tham) (76)OK
Chương Mười Pháp
77-(1-Lợi Ích) (77)OK78-(2-Hộ Trì) (78)OK
79a-79b-(3-Lớn) (79a) (79b)OK80-Upali & Ananda (80)OK
81-(5-Mắng Nhiếc) (81)OK82-(6-Tâm Của Mình) (82)OK
83-(7-Song Đôi)( 83)OK84-(8-Ước Nguyện) (84)OK
85-(9-Trưỡng Lão)(85)OK86a-86b-(10-Nam Cư Sĩ )(86a) (86b)OK
87-(1-Sa Môn Tưởng.....10-Đi Xuống) (87)OK
88-(13-Thanh Tịnh....17-Janussoni) (88)OK
89-(18-Thiên Lương... 22-Không bao gồm Đầu Đề) (89)OK
Chương Mười Một Pháp
90-(1-Y Chỉ) (90)OK91-(2-Tùy Niệm1) (91)OK
92-(3-Tùy Niệm2 và Tổng Kết) (92)OK
Labels ,Font và phần mềm (01)