Chèn Ký Hiệu Độ C Trong Word 2016, Cách Gõ, Viết Độ C Trong Word, Excel Powerpoint

Bạn có thể muốn chèn ký hiệu độ khi viết về nhiệt độ hoặc số đo trong Word. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách sử dụng menu thả xuống Ký hiệu hoặc phím tắt Alt + 0176.

Đang xem: Ký hiệu độ c trong word

Trong bài viết này

Chèn ký hiệu độ bằng cách sử dụng dải băng

Đặt con trỏ ở nơi bạn muốn đặt biểu tượng độ trong văn bản.

Bấm vào Chèn > Ký hiệu.

*
*

Chọn phông chữ của bạn từ menu thả xuống Phông chữ.

*

Chọn Bổ trợ Latin-1 từ menu thả xuống Tập hợp con.

Xem thêm: Lời Bài Hát Thiên Đường Thứ Hai Karaoke Hot Nhất, Lời Bài Hát Thiên Đường Thứ Hai Remix (Lyrics)

Cuộn qua các ký hiệu, rồi bấm vào dấu độ. Bấm vào Chèn.

*

Mẹo: Sau khi bạn đã sử dụng biểu tượng độ, ký hiệu này sẽ tự động xuất hiện trong danh sách Ký hiệu Sử dụng Gần đây trong Menu Ký hiệu.

Chèn ký hiệu độ bằng cách sử dụng phím tắt

Đặt con trỏ tại vị trí bạn muốn chèn ký hiệu độ.

Xem thêm:

Trên bàn phím, hãy nhấn Alt + 0176.

*
*
*

Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *