Ai ra xứ Huế thì ra. Ai về là về núi Ngự. Ai về là về sông Hương. Nước sông hương còn thương không cạn ơChim núi Ngự tìm chúng ta bay về. Tín đồ tình quê ơi! bạn tình quê, thương nhớ lắm chi?Ai ra xứ Huế thì ra. Ai về là về Vỹ Dạ. Ai về là về phái mạnh Giao. Dốc nam giới Giao còn cao mong hóng ơTrăng Vỹ Dạ còn gợi câu thề. Người tình quê ơi! bạn tình quê bao gồm nhớ xin trở về. À ơi à ơi ! Chứ mong Trường tiền sáu vài mười nhì nhịp thương nhau rồi xin kịp về mau À ơi ơi à! Ơ ơi! Kẻo mai tê bóng xế qua cầu chúng ta còn thương chúng ta chứ biết gởi sầu về vị trí mô À ơi ơi à! Ai ra xứ Huế thì ra. Ai về là về Bến Ngự. Ai về là về Vân Lâu. Bến Vân thọ còn sâu yêu thương nhớ. Thuyền Bến Ngự còn hóng khách về. Fan tình quê ơi! người tình quê, bao gồm nhớ xin trở về.

Bạn đang xem: Lời bài hát ai ra xứ huế


Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.