ngày xuân này anh đã cưới em Bõ thời gian cách xa chờ lâu Ðường sang công ty vang tiếng pháo vui Theo kiệu hoa tất cả đôi phụ rể Còn trông đợi bằng hữu dăm tên các bạn ngoài xa vẫn xa thiệt rồi. Đâu.. Còn...! mùa xuân này anh đang cưới em Lũ các bạn xa dĩ nhiên không kịp mời Đường chim trời đây đó tư phương Đưa đầu non giữa tối vượt suối dựa vào mây trời rồi mình đưa tin Rằng ngày xuân đã nên vk chồng: Đôi mình ! ngày thu còn đó, mùa đông thì không sang Tình dâng chết giả ngàn. Anh lo gì thời hạn ! mùa thu sẽ đến, mùa đông rồi qua mau Ngày vui mang đến gần, như kể trời vào xuân mùa xuân này ta sẽ có nhau trong thời gian ngày vui áo em màu sắc hồng Màu hi vọng tô thắm áo anh color tình yêu ngát trên đồng lúa màu huy hoàng êm ả quê mùi hương Vào đầu xuân chứa chan chuyện tình: Đôi bản thân !

Bạn đang xem: Mùa Xuân Cưới Em


Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Sửa Lỗi Không Click Được Chuột Phải Trên Windows 10, Chuột Phải Không Thể Hoạt Động!

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.