Người đi đến lúc này hơn một năm xa lìa nhau anh không nói câu biệt lyNgày anh cất cách xa đời em nước mắt em luôn tuôn rơi vì anhTrời đông lạnh lẽo buốt anh thuộc ai trong vòng tay phân tách nhau ấm êm mùa đôngMình em sinh sống trong căn phòng khá đầy đủ vắng anh lạnh buốt trái tim emAnh đi anh đi đã wa ngày nắng nóng đông đến vây wanh phòng vắng lặngEm trên đây em trên đây vẫn muốn trở bạn về trên đây chỉ là ao ước thôi....ĐK:Gạt đi đông đảo cay đắng quá khứGạt đi nước đôi mắt khóc bởi vì anhAnh đang đi không xoay trở vềTập wen sống cuộc sống không anhTập wen sống cuộc sống đời thường wạnh vắngVì người đi mãi mãiNgười cho phần lớn quá khứ cay đắngLòng em hứa từ ni nước mắtEm sẽ chưa hẳn rơi vị anhNgười ơi cứ vứt đi thật xaNgười ơi cứ bỏ đi mãi xaĐông mang đến hay xuân có vềThì em cũng ko màng


Bạn đang xem: Nước mắt em rơi nhưng không phải vì anh nữa

Nước đôi mắt Em sẽ không Rơi vì Anh

---

Người đi tới nay hơn một năm xa lìa nhau anh không nói câu biệt lyNgày anh cất bước xa đời em nước đôi mắt em luôn luôn tuôn rơi vì anhTrời đông lạnh lẽo buốt anh cùng ai trong khoảng tay chia nhau yên ấm mùa đôngMình em sống trong căn phòng tương đối đầy đủ vắng anh lạnh giá trái tim emAnh đi anh đi đã wa ngày nắng ấm đông đến vây wanh phòng vắng lặngEm trên đây em trên đây vẫn ao ước trở bạn về phía trên chỉ là ao ước thôi....ĐK:Gạt đi đầy đủ cay đắng vượt khứGạt đi nước mắt khóc bởi vì anhAnh vẫn đi không quay trở vềTập wen sống cuộc sống không anhTập wen sống cuộc sống đời thường wạnh vắngVì bạn đi mãi mãiNgười cho đều quá khứ cay đắngLòng em hứa hẹn từ ni nước mắtEm sẽ không hẳn rơi vày anhNgười ơi cứ bỏ đi thật xaNgười ơi cứ vứt đi mãi xaĐông đến hay xuân có vềThì em cũng ko màng


*bài bác Ca gia sư Trẻ

Mây trắng

*
535.100


http://musicmd1fr.duytanuni.edu.vn.net/bucket-image-duytanuni.edu.vn/images/singer/20120119/XpblENDmX1KJKL3VXdLn5f363dc24dfe0.jpg

Thầm ý muốn Anh trở lại Bên Em

Mây trắng

*
434.945


http://musicmd1fr.duytanuni.edu.vn.net/bucket-image-duytanuni.edu.vn/images/singer/20120119/XpblENDmX1KJKL3VXdLn5f363dc24dfe0.jpg

Xem thêm:

http://musicmd1fr.duytanuni.edu.vn.net/bucket-image-duytanuni.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.duytanuni.edu.vn.net/bucket-image-duytanuni.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.duytanuni.edu.vn.net/bucket-image-duytanuni.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.duytanuni.edu.vn.net/bucket-image-duytanuni.edu.vn/images/singer/20200910/5c2mndtPJJtzHsxB6MgV5f59e8d26646a.jpg
http://musicmd1fr.duytanuni.edu.vn.net/bucket-image-duytanuni.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.duytanuni.edu.vn.net/bucket-image-duytanuni.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.duytanuni.edu.vn.net/bucket-image-duytanuni.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.duytanuni.edu.vn.net/bucket-image-duytanuni.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg