sút 30.000 cho đơn hàng trên 600.000 giảm 50.000 cho đơn hàng trên một triệu ( áp dụng cho đơn hàng tiếp theo )
*
lady fresh 200ml 1 C1175
*
lady fresh 200ml 2 L4383
*
lady fresh 200ml 3 M5876
*
lady fresh 200ml 4 R7127
*
lady fresh 200ml 5 G2821
*
lady fresh 200ml 6 U8272
*
lady fresh 200ml 7 A0765
*
lady fresh 200ml 8 S7282
*
lady fresh 200ml 9 D1838