Chiếc nguyên mẫu XB2C-1 lúc thuở đầu chịu phần nhiều vấn đề nhỏ tuổi liên quan liêu đến động cơ R-2600 cùng cánh quạt 3-cánh; sau đó là đầy đủ yếu hèn trong cấu trúc, tinh chỉnh và điều khiển kém, mất ổn kim chỉ nan và kém bất biến ở tốc độ thấp.

Bạn đang xem: Quạt tiếng anh là gì


The mã sản phẩm XSB2C-1 prototype initially suffered teething problems connected to lớn its Wright R-2600 Twin Cyclone engine and three-bladed propeller; further concerns included structural weaknesses, poor handling, directional instability, and bad stall characteristics.
Một biện pháp hay để tạo ra điện là để các đám mây má phúng phính thổi các cánh quạt gió chuyển phiên vòng luân phiên vòng, nhưng mà Mark dại lắm, cậu ấy lựa chọn lão Than già khọm nhơ bẩn bẩn
A good way of making electricity is by letting cheeky clouds with lips blow windmills round and round but silly Mark Zuckerberg chose dirty old coal.
XP-59 kiến tạo trang tiêu cực cơ cánh quạt không tồn tại liên quan liêu tới kiến thiết trang thụ động cơ phản nghịch lực, cải tiến và phát triển từ Bell XP-52.
Tu-154 sử dụng ba hộp động cơ phản lực cánh quạt đẩy low-bypass đặt phía sau giống như như các động cơ của Boeing 727, cùng hơi to hơn kẻ địch Mỹ này.
The Tu-154 is powered by three rear-mounted low-bypass turbofan engines arranged similarly khổng lồ those of the Boeing 727, but it is slightly larger than its American counterpart.
Khi tôi thăm yên bái tại vùng núi phía bắc vn tháng 8 năm nay, tôi đã chạm chán một thiếu nữ mà giờ đây đã bao gồm điện để xay gạo, bơm nước, chạy quạt điện với thắp sáng tòa nhà chỉ gồm một chống của chị, nhờ vào đó lũ trẻ rất có thể học bài bác vào đêm hôm - dựa vào một dự án công trình điện khí hóa của duytanuni.edu.vnệt nam do Ngân hàng thế giới hỗ trợ.
When I duytanuni.edu.vnsited Yen Bai Produytanuni.edu.vnnce in the northern mountains of duytanuni.edu.vnetnam this August, I met a woman who now has electricity to help grind rice, pump water, power nguồn fans, & light her one room household so her children can study at night – because the World ngân hàng financed a duytanuni.edu.vnetnamese electrification project.
Sau kia ông đã tạo ra một sản phẩm công nghệ thu thanh từ trên đầu và cơ giới xe pháo trượt tuyết của mình bằng cách hàn một cánh quạt với một bộ động cơ của một lắp thêm giặt cũ vào khía cạnh sau của xe pháo trượt tuyết.
Later he built a radio from scratch & motorized his sled by welding a propeller and an engine from an old washing machine khổng lồ the back of it.
Một số loại thuyền kayak hiện tại đại thay đổi đáng kể so với xây dựng truyền thống nhưng mà vẫn giữ xây cất cơ bản của một dòng kayak, lấy ví dụ như trong duytanuni.edu.vnệc vứt bỏ buồng lái của những chỗ ngồi chèo trên thuyền (thuyền kayak "seat-on-top"); buồng không khí bao bọc thuyền được thiết kế phồng lên; sửa chữa thay thế vỏ 1-1 bằng vỏ đôi ("W" kayak), và thay thế sửa chữa mái chèo thủ công bằng tay với các thiết bị cung cấp khác, ví dụ như cánh quạt chạy bằng động đạp bởi chân.
Some modern boats vary considerably from a traditional design but still claim the title "kayak", for instance in eliminating the cockpit by seating the paddler on top of the boat ("sit-on-top" kayaks); haduytanuni.edu.vnng inflated air chambers surrounding the boat; replacing the single hull by twin hulls, and replacing paddles with other human-powered propulsion methods, such as foot-powered rotational propellers & "flippers".
Sau vượt trình tiếp tục nghiên cứu và phát triển, họ vẫn mang động cơ cánh quạt lên khung vật dụng Constellation của mẫu Lockheed L-1249 Super Constellation.

Xem thêm:


Further development brought turboprop engines khổng lồ the Constellation airframe with the Lockheed L-1249 Super Constellation.
Tuy nhiên, Ghost có bản lĩnh khác thường: những cánh quạt được gắn bên dưới cánh, thay vị được đính thêm trên đầu cánh như hầu như trực thăng nhiều cánh quạt khác.
However, Ghost has an unusual feature: the rotors are mounted below the tips of the arms, instead of being mounted on top of the tips of the arms lượt thích most other multirotors.
Cuộc tuyên chiến và cạnh tranh diễn ra thân hai bạn dạng thiết kế của Lockheed (tên định danh dự án ban sơ L-206) với một mẫu kiến thiết bốn bộ động cơ cánh quạt của Douglas.
The contest was a close affair between the lighter of the two Lockheed (preliminary project designation L-206) proposals và a four-turboprop Douglas design.
Động cơ tua-bin cánh quạt ghép đôi ATR vì chưng Pháp sản xuất lâm vào cuối ngày trang bị Năm theo tiếng địa phương sống ngọn núi gần thị trấn Guasimal trực thuộc tỉnh Santi Spiritus .
The French-built ATR twin turboprop went down late on Thursday local time in mountains near the town of Guasimal in Santi Spiritus produytanuni.edu.vnnce .
Kế hoạch dài hạn dự định rằng Dejima sẽ được phủ bọc bởi nước sinh hoạt cả tứ mặt; dạng cánh quạt đặc thù và và tất cả các bờ kè của nó sẽ tiến hành khôi phục hoàn toàn.
The long-term planning intends that Dejima will be surrounded by water on all four sides; its characteristic fan-shaped form and all of its embankment walls will be fully restored.
Năm 1951, Lockheed đã được hãng sản phẩm không Capital Airlines liên hệ để đặt đơn hàng sản xuất một máy cất cánh phản lực cánh quạt mới được lấy tên là YC-130, tuy vậy do không có sự niềm nở từ bất kỳ hãng vận tải nào khác nên phiên bản thiết kế đã trở nên lãng quên.
In 1951, Lockheed was approached by Capital Airlines to develop a new turboprop airliner which was designated the YC-130, however there was no interest from any other carriers, so the design was dropped.
Ngoài ra còn có những đổi mới ở thân sản phẩm bay, Super Guppy áp dụng động cơ phản nghịch lực tuabin cánh quạt nâng cấp là Pratt và Whitney T-34P7 nhằm nâng tầm hoạt động và công suất, cách tân cánh và mặt phẳng đuôi.
In addition khổng lồ the fuselage modifications, the Super Guppy used Pratt và Whitney T-34-P-7 turboprop engines for increased power and range, and modified wing & tail surfaces.
Danh sách tróc nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M