TÓM TẮT LÝ THUYẾT CHƯƠNG I: NGUYÊN TỬ

I. Nguyên tử

1. Cấu tạo nguyên tử

Gồm vỏ với hạt nhân:

- Vỏ nguyên tử: gồm những hạt electron (-).

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy hóa học 10 chương 1

- Hạt nhân: gồm các hạt notron cùng proton (+).

Nguyên tử th-nc về điện: Số phường = số e.

2. Lớp và phân lớp electron

a. Lớp electron

Lớp electron gồm những electron gồm mức năng lượng gần bằng nhau. Các lớp electron xếp theo thứ tự mức năng lượng từ thấp đến cao (từ gần nhân ra ngoài):

*

b. Phân lớp electron

- Mỗi lớp electron tạo thành các phân lớp s, p, d, f gồm các electron gồm mức năng lượng bằng nhau:

Phân lớpspdf
Có số obitan1357
Có số electron tối đa261014

- trong 1 lớp electron thì số phân lớp = số thứ tự lớp:

Lớp thứ1234
Có phân lớp1s2s2p3s3p3d4s4p4d4f

- Phân lớp electron chứa electron tối đa gọi là phân lớp electron bão hòa.

3. Những quy tắc và nguyên lí phân bố electron

- Nguyên lí Pau-li

bên trên 1 obitan tất cả tối đa 2e và 2e này chuyển động tự quay khác chiều nhau:

*

- Nguyên lí bền vững

Ở trạng thái cơ bản, trong nguyên tử các electron chiếm lần lượt các obitan gồm mức năng lượng từ thấp đến cao.

- Quy tắc Hun

trong một phân lớp, các electron sẽ phân bố trên những obitan làm sao cho số electron độc thân là tối đa và bao gồm chiều tự con quay giống nhau.

*

Ví dụ:

- Thứ tự mức năng lượng:1s 2s 2p 3s 3p 4s3d4p 5s4d5p 6s4f 5d6p 7s5f 6d7p

4. Đặc điểm của lớp electron ngoại trừ cùng

- những electron lớp xung quanh cùng quyết định tính chất hóa học của một nguyên tố.

Xem thêm: Chặn Quảng Cáo Từ Ch Play Bạn Nên Thử Ngay, Chặn Quảng Cáo Từ Ch Play Cho Người Dùng Android

- Số electron lớp quanh đó cùng tối đa là 8e.

+ các nguyên tử kim loại có: 1e, 2e, 3e lớp ngoại trừ cùng.

+ các nguyên tử phi kim có: 5e, 6e, 7e lớp xung quanh cùng.

+ các nguyên tử khí hiếm có: 8e (He tất cả 2e) lớp xung quanh cùng.

+ các nguyên tử tất cả 4e lớp kế bên cùng gồm thể là kim loại (Ge, Sn, Pb) tất cả thể là phi kim (C, Si).

II. Nguyên tố hóa học

- Điện tích hạt nhân Z = số p. = số e.

- Số khối A = Z + N.

- Nguyên tử khối trung bình:

*

SƠ ĐỒ TƯ DUY CHƯƠNG I: NGUYÊN TỬ

MẪU SỐ 1

*

MẪU SỐ 2

*

MẪU SỐ 3

*

MẪU SỐ 4

*