Làm nỗ lực nào để bạn có thể kết nối những ý tưởng, thể hiện các mối quan hệ giữa các phần cùng với nhau, và mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ tứ duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ tư duy cân xứng với bạn

Những mẹo này là điểm bước đầu để tạo ra một sơ đồ bốn duy.

Cuối cùng, những lựa chọn thiết kế mà các bạn chọn nên dựa vào vào thông tin bạn có nhu cầu hình dung và mục đích của sơ đồ tứ duy của bạn.

Điều đặc biệt nhất là, hãy nghĩ về về khán giả của người tiêu dùng khi sản xuất sơ đồ tứ duy:

Họ cần thông tin gì nhằm hiểu sơ đồ bốn duy của bạn?Nó buộc phải phải cụ thể đến nấc nào?Bạn có thể làm gì để sơ đồ tư duy của người tiêu dùng hấp dẫn hơn?