l>Welcome lớn duytanuni.edu.vn

*
WELCOME to lớn TRANG PHÁP ÂM * WWW.duytanuni.edu.vn
* Hân Hoan kính chào Đón đông đảo Vị Phật sau này * tiến hành Trang website : Diệp Thi và Luân Vũ *
*
Trở Về home (Index)
Trở về Trang Pháp Âm
Bác nhị Như Sanh
*
Audio : MP3Thể Theo Lời yêu thương cầu của không ít ĐH làm việc Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip các files mp3 vào winrar. Những file nhiều phần là tệp tin nén RAR, shop chúng tôi có để sẵn hai filesWinRar và7Zip – Đây là những chương trình để mở file nén. Những file nén sau khi download cùng mở nén đang cho chúng ta những file mp3, bấm vào hàng Maga folder File nhằm Download(Tham Khảo Thêm khuyên bảo )
Cặn bã Ký Ức Những mẫu mã chuyện ngắn dí dỏm đầy ý vị vui vui , nói nhở chúng ta rất nhiều trên phố Tu , Tu không xa cách thưc tế Cặn bẫy Ký Ức (Sách Unicode font) Sách có thể in : Căn bã Ký Úc
MP3:(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Giọng hiểu Diệu Thủy (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Giọng hiểu Thanh Điền và Thanh Kim Huệ CD-Audio1 : (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)CD-Audio2 :(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) DVD
Cặn buồn chán Ký Ức- Như sinh Diễn Đạt (Maga thư mục File)
Cặn buồn phiền Ký Ức Giảng Giải (New) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)(Maga thư mục File)
Nhẫn Nhục cùng Luân Hồi (01) (02)
Nhân Quả (01) (02)
sống Đạo (01) (02)
Tây Du Phiếm Giải (01) (02)
Tòng Lâm Cổ Tích (01) (02)
tự Truyện chưng Sáu Viên (01) (02) (03) (04) (Maga thư mục File)
Băng Gia Bảo: Sám Giảng Thi Văn Của Ðức Huỳnh Giáo Chủ MP3:(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(Maga folder File)

Sấm Giảng truyền thống

(Maga thư mục File)

:"Sứ Mạng của Đức Thầy" MP3:(01) Quyển Một: Khuyên fan Đời Tu Niệm (01) (02)

Quyển Hai: Kệ Dân CủaNgười Khùng (01)

Quyển Ba: Sấm Giảng(01) (02)

Quyển Tư: Giác Mê vai trung phong Kệ(01) (02)

Quyển Năm: Khuyến Thiện (01) (02)

Quyển Sáu:Cách Tu Hiền với Sự Ăn Ở của Một tín đồ Bổn Đạo

Tuyển Tập Như Sanh (Maga thư mục File)
Tuyển Tập Hòa Hảo (Maga folder File)
Thi Văn học thuyết của Ðức Huỳnh Giáo Chủ

MP3:(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (Maga folder File1)(Maga folder File2)

Thi Văn Giáo Lý-Sư Huệ Duyên tụng (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (Maga thư mục File)
Ðức Phật Thầy Tây An

MP3:(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (Maga thư mục File)

Sư Vải bán Khoai MP3:(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
Những mẫu chuyện bên cạnh ÐứcThầy

(Maga folder File)

MP3:

Chuyện mặt Thầy 1

Chuyện mặt Thầy 2

Chuyện bên Thầy 3

Chuyện mặt Thầy 4

Chuyện mặt Thầy 5

Chuyện bên Thầy 6

Chuyện bên Thầy 7

Chuyện bên Thầy 8

Chuyện bên Thầy 9

Chuyện bên Thầy 10

Kim Cổ Kỳ quan tiền (Maga folder File1) (Maga folder File2)

MP3 :(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Ba Điều nên Biết (01) (02)
Ba Gánh Ngọc Vàng (01) (02)
Bốn Điều cần phải biết Môn Lễ Bái (01) (02)
bồ Tát Huỳnh Phú Sổ (01) (02)
Giống như thế nào Xạ Trung (01) (02)
Khóa Học trước đó chưa từng Có (01) (02)
Lợi Ích 2 Thời Cúng (01) (02)
Lý Luân Hồi (01) (02)
Lý Vô Ngã (01) (02)
Nhân Quả (01) (02)
Những Ngày Đi Tây Phương (01) (02)
Tại Sao Ta đề xuất Tu (01) (02)
Thật Đúng Phật Pháp Là Sao (01) (02)
Học Phật Tu Nhân (01) (02)
Lợi Ích Lễ Bái (01) (02)
Tu Cầu (01) (02)
Phật Giáo Hoà Hảo Qua Sự dấn Xét khách hàng Quan (01) (02)