Bật Hoặc Tắt Chế Độ Hạn Chế Trên Youtube, Tắt Hoặc Bật Chế Độ Hạn Chế

✅ Máy tính

Trước khi bắt đầu: Chế độ hạn chế hoạt động ở cấp trình duyệt hoặc thiết bị nên bạn phải bật chế độ này cho từng trình duyệt mà bạn sử dụng. Nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ nhiều hồ sơ, bạn phải bật chế độ hạn chế cho từng hồ sơ.

Đang xem: Tắt chế độ hạn chế trên youtube

Nếu không thể làm theo các hướng dẫn này, có khả năng bạn đang sử dụng phiên bản YouTube cũ. Nếu đang dùng trình duyệt mới, hãy cập nhật phiên bản cũ lên phiên bản YouTube hiện tại.
Bật hoặc tắt Chế độ hạn chế

Chuyển đến biểu tượng tài khoản

*

Nhấp vào Chế độ hạn chế.

Trong hộp thoại xuất hiện, hãy bật hoặc tắt chế độ hạn chế. Bạn vẫn ở Chế độ hạn chế ngay cả sau khi thử tắt chế độ này?

Nếu bạn đã nhập tên người dùng và mật khẩu trong khi Chế độ hạn chế vẫn bật, hãy thử liên hệ với quản trị viên hệ thống để được hỗ trợ thêm.

Chế độ hạn chế là một mục cài đặt tùy chọn mà bạn sử dụng để sàng lọc nội dung có khả năng dành cho người trưởng thành mà bạn không muốn xem hoặc không muốn người khác trong gia đình bạn xem.

Chúng tôi sử dụng nhiều tín hiệu — chẳng hạn như tiêu đề, mô tả, siêu dữ liệu của video, các bài đánh giá Nguyên tắc cộng đồng và giới hạn độ tuổi người xem — để xác định và lọc nội dung có khả năng dành cho người trưởng thành. Chế độ hạn chế có sẵn ở tất cả ngôn ngữ nhưng chất lượng có thể khác nhau do khác biệt về chuẩn mực và độ nhạy văn hóa.

Khi chế độ hạn chế được bật, bạn sẽ không thể nhìn thấy nhận xét trên video bạn đang xem.

Các máy tính trong các thư viện, trường đại học và các tổ chức công cộng khác có thể đã được quản trị viên hệ thống bật Chế độ hạn chế. Nếu bạn đang sử dụng một máy tính công cộng và không thể tắt Chế độ hạn chế, hãy liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn.

✅ Android

Trước khi bắt đầu: Chế độ hạn chế hoạt động ở cấp trình duyệt hoặc thiết bị nên bạn phải bật chế độ này cho từng trình duyệt mà bạn sử dụng. Nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ nhiều hồ sơ, bạn phải bật chế độ hạn chế cho từng hồ sơ.
Đăng nhập vào tài khoản của bạn. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào menu

*

. Chọn Cài đặt > Chung. Bật hoặc tắt Chế độ hạn chế.
Đăng nhập vào tài khoản của bạn. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào menu . Nhấn vào Cài đặt. Nhấn vào Chế độ hạn chế để bật hoặc tắt.

Lưu ý: Thao tác này chỉ điều khiển Chế độ hạn chế trên Android TV.

Xem thêm:

Đăng nhập vào tài khoản của bạn. Từ Màn hình chính, cuộn xuống hàng Ứng dụng. Chọn YouTube. Cuộn xuống và chọn Cài đặt. Chọn Chế độ hạn chế hoặc Chế độ an toàn. Chọn Bật hoặc Tắt.

Sau khi bật, Chế độ hạn chế sẽ bật liên tục dù bạn đăng xuất. Nếu người khác đăng nhập vào YouTube, Chế độ hạn chế này vẫn sẽ bật. Nếu muốn đảm bảo người dùng khác trên máy tính không thay đổi được cài đặt, bạn phải khóa Chế độ hạn chế rồi đăng xuất khỏi tài khoản. 

Chế độ hạn chế là một mục cài đặt tùy chọn mà bạn sử dụng để sàng lọc nội dung có khả năng dành cho người trưởng thành mà bạn không muốn xem hoặc không muốn người khác trong gia đình bạn xem.

Chúng tôi sử dụng nhiều tín hiệu — chẳng hạn như tiêu đề, mô tả, siêu dữ liệu của video, các bài đánh giá Nguyên tắc cộng đồng và giới hạn độ tuổi người xem — để xác định và lọc nội dung có khả năng dành cho người trưởng thành. Chế độ hạn chế có sẵn ở tất cả ngôn ngữ nhưng chất lượng có thể khác nhau do khác biệt về chuẩn mực và độ nhạy văn hóa.

Khi chế độ hạn chế được bật, bạn sẽ không thể nhìn thấy nhận xét trên video bạn đang xem.

Các máy tính trong các thư viện, trường đại học và các tổ chức công cộng khác có thể đã được quản trị viên hệ thống bật Chế độ hạn chế. Nếu bạn đang sử dụng một máy tính công cộng và không thể tắt Chế độ hạn chế, hãy liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn.
Trước khi bắt đầu: Chế độ hạn chế hoạt động ở cấp trình duyệt hoặc thiết bị nên bạn phải bật chế độ này cho từng trình duyệt mà bạn sử dụng. Nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ nhiều hồ sơ, bạn phải bật chế độ hạn chế cho từng hồ sơ.
Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng tài khoản của bạn. Nhấn vào Cài đặt. Nhấn vào Lọc chế độ hạn chế. Bật hoặc tắt Chế độ hạn chế: Không lọc: Chế độ hạn chế tắt Nghiêm ngặt: Chế độ hạn chế bật
Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào menu . Nhấn vào Cài đặt. Nhấn vào Chế độ hạn chế để bật hoặc tắt.

Sau khi bật, Chế độ hạn chế sẽ bật liên tục dù bạn đăng xuất. Nếu người khác đăng nhập vào YouTube, Chế độ hạn chế này vẫn sẽ bật. Nếu muốn đảm bảo người dùng khác trên máy tính không thay đổi được cài đặt, bạn phải khóa Chế độ hạn chế rồi đăng xuất khỏi tài khoản. 

Chế độ hạn chế là một mục cài đặt tùy chọn mà bạn sử dụng để sàng lọc nội dung có khả năng dành cho người trưởng thành mà bạn không muốn xem hoặc không muốn người khác trong gia đình bạn xem.

Chúng tôi sử dụng nhiều tín hiệu — chẳng hạn như tiêu đề, mô tả, siêu dữ liệu của video, các bài đánh giá Nguyên tắc cộng đồng và giới hạn độ tuổi người xem — để xác định và lọc nội dung có khả năng dành cho người trưởng thành. Chế độ hạn chế có sẵn ở tất cả ngôn ngữ nhưng chất lượng có thể khác nhau do khác biệt về chuẩn mực và độ nhạy văn hóa.

Khi chế độ hạn chế được bật, bạn sẽ không thể nhìn thấy nhận xét trên video bạn đang xem.

Xem thêm:

Các máy tính trong các thư viện, trường đại học và các tổ chức công cộng khác có thể đã được quản trị viên hệ thống bật Chế độ hạn chế. Nếu bạn đang sử dụng một máy tính công cộng và không thể tắt Chế độ hạn chế, hãy liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *