Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đã xem: trường đoản cú điển việt anh dịch nguyên câu


Bạn đang xem: Top 20 từ điển việt anh dịch nguyên câu mới nhất 2021

*

*

*

Xem thêm:

trường đoản cú điển Việt Anh.Vietnamese-English Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu từ điển WordNet, trường đoản cú điển Collocation. Tra cứu giúp nghữ pháp

Bạn bao gồm thể thiết đặt app ứng dụng từ điển trên Windows nhằm tra từ bỏ điển tiện lợi khi phát âm văn phiên bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
trường đoản cú điển a walking (living) dictionary: trường đoản cú điển sống, fan học rộng lớn biết những (định ngữ) có tính chất từ điển, có tính chất sách vở a dictionary style: văn sách vở dictionary English: giờ Anh sách vở
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục lịch trình
trường đoản cú điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
automatic dictionary : từ bỏ điển tự động
composite external symbol dictionary : từ bỏ điển ký kết hiệu ngoài kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ điển ký hiệu ngoài tinh vi
computer dictionary : trường đoản cú điển máy tính xách tay
descriptor dictionary : trường đoản cú điển diễn đạt
dictionary code : mã trường đoản cú điển
dictionary order : trang bị tự tự điển
electronic commerce dictionary : trường đoản cú điển điện tử
external symbol dictionary : trường đoản cú điển ký kiệu ngoại trừ
frequency dictionary : tự điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : trường đoản cú điển nguồn tin tức
information resource dictionary schema : sơ đồ dùng từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : từ điển tài liệu tích phù hợp
machine dictionary : tự điển vật dụng
main dictionary : trường đoản cú điển thiết yếu
mechanical dictionary : từ bỏ điển cơ giới
relocation dictionary : trường đoản cú điển chuyển vị
relocation dictionary : trường đoản cú điển gửi vị trí
relocation dictionary : từ điển xác định lại
relocation dictionary : trường đoản cú điển tái định vị
reverse code dictionary : từ bỏ điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ điểm nguồn thông tin

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided khổng lồ consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how to use dictionaries | compile, write | edit | publish