Xem Và Tra Cứu Nhanh Kết Quả Xét Tuyển Đại Học Đà Lạt 2021, Khoa Quốc Tế Học

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 bằng phương thức sử dụng kết quả kỳ thi THPT của Trường ĐH Đà Lạt (Lâm Đồng) dao động từ 16 – 24,5 điểm

Đang xem: Xem và tra cứu nhanh kết quả xét tuyển đại học đà lạt 2021

*
Ngành có điểm chuẩn cao nhất của ĐH D(à Lạt là 24,5 điểm

Ngày 16.9, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Đà Lạt công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy của 41 ngành đào tạo năm 2021 bằng phương thức sử dụng kết quả kỳ thi THPT năm 2021.

*

Xem thêm:

Theo đó, điểm chuẩn cao nhất thuộc về 2 ngành sư phạm ngữ văn và sư phạm tiếng Anh với 24,5 điểm; tiếp theo là 2 ngành sư phạm toán và giáo dục tiểu học với 24 điểm; các ngành còn lại có điểm chuẩn từ 16 đến 23 điểm. Điểm chuẩn này cao hơn năm 2020 từ 1 đến 5 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể của các ngành như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp môn ĐKXT

Điểm chuẩn trúng tuyển

1

7140209

Sư phạm Toán học

A00, A01, D07, D90

24

2

7140210

Sư phạm Tin học

A00, A01, D07, D90

23

3

7140211

Sư phạm Vật lý

A00, A01, A12, D90

19

4

7140212

Sư phạm Hóa học

A00, B00, D07, D90

19

5

7140213

Sư phạm Sinh học

A00, B00, B08, D90

19

6

7140217

Sư phạm Ngữ văn

C00, C20, D14, D15

24.5

7

7140218

Sư phạm Lịch sử

C00, C19, C20, D14

19

8

7140231

Sư phạm Tiếng Anh

D01, D72, D96

24.5

9

7140202

Giáo dục Tiểu học

A16, C14, C15, D01

24

10

7460101

Toán học

A00, A01, D07, D90

16

11

7480109

Khoa học dữ liệu

A00, A01, D07, D90

16

12

7480201

Công nghệ thông tin

A00, A0, D07, D90

16

13

7440102

Vật lý học

A00, A01, A12, D90

16

14

7520402

Kỹ thuật hạt nhân

A00, A01, D01, D90

16

15

7510302

CK. Điện tử – Viễn thông

A00, A01, A12, D90

16

16

7510303

CN KT điều khiển và tự động hóa

A00, A01, A12, D90

16

17

7440112

Hóa học

(Chuyên ngành Hóa dược)

A00, B00, D07, D90

16

18

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

A00, B00, D07, D90

16

19

7440301

Khoa học môi trường

A00, B00, B08, D90

16

20

7420101

Sinh học (Sinh học thông minh)

A00, B00, B08, D90

16

21

7420201

Công nghệ sinh học

A00, B00, B08, D90

16

22

7620109

Nông học

B00, B08, D07, D90

16

23

7540104

Công nghệ sau thu hoạch

A00, B00, B08, D90

16

24

7540101

Công nghệ thực phẩm

A00, A02, B00, D07

16

25

7340101

Quản trị kinh doanh

A00, A01, D01, D96

17.5

26

7340201

Tài chính – Ngân hàng

A00, A01, D01, D96

16

27

7340301

Kế toán

A00, A01, D01, D96

16

28

7380101

Luật

A00, C00, C20, D01

17.5

39

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

C00, C20, D01, D78

17.5

30

7220201

Ngôn ngữ Anh

D01, D72, D96

16.5

31

7310608

Đông phương học

C00, D01, D78, D96

16

32

7310612

Trung Quốc học

C20, D01, D78, D96

16

33

7310601

Quốc tế học

C00, C20, D01, D78

16

34

7760101

Công tác xã hội

C00, C19, C20, D66

16

35

7310301

Xã hội học

C00, C19, C20, D66

16

36

7310630

Việt Nam học

C00, C20, D14, D15

16

37

7229030

Văn học

C20, D01, D78, D96

16

38

7810106

Văn hóa Du lịch

C20, D01, D78, D96

16

39

7229010

Lịch sử

C00, C19, C20, D14

16

40

7229040

Văn hóa học

C20, D01, D78, D96

16

41

7760104

Dân số và Phát triển

C00, C19, C20, D66

16

Xem thêm:

Mức điểm chuẩn như trên là tổng điểm 3 môn trong Tổ hợp môn đăng ký xét tuyển, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *