Làm Cách Bỏ Lưu Mật Khẩu Facebook Đã Lưu Trên Máy Tính Và Điện Thoại

Tính năng Remember Me (lưu mật khẩu) mặc dù rất tiện lợi nhưng cũng đồng thời mở một cánh cửa cho hacker đột nhật trộm các thông tin của bạn. Giả sử bạn bị mất điện thoại hay máy tính thì việc bạn lưu giữ mật khẩu giúp hacker không tốn một chút công sức nào đã có thể lấy toàn bộ thông tin tài khoản của bạn. Bạn đặc biệt không nên lưu mật khẩu đối với các tài khoản quan trọng như email, tài khoản ngân hàng, facebook.

Đang xem: Cách bỏ lưu mật khẩu facebook

Hướng dẫn xóa mật khẩu lưu trong Chrome

*

Bước 1: Bấm vào biểu tượng 3 vạch ở góc phải bên trên của Chrome, chọn Settings.

*

Bước 2: Trong trang Settings, kéo xuống dưới cùng bấm vào Show advanced settings…

*

Bước 3: kéo xuống chọn Passwords and forms, bỏ chọn Offer to save your web passwods (cho phép lưu mật khẩu). Bạn tiếp tục bấm vào Manage passwords để xem hiện bạn đang lưu mật khẩu vào những website nào, bạn có thể bấm dấu X để xóa việc ghi nhớ mật khẩu cho từng website. Sau khi xong, bấm Done.

Nếu bạn không muốn lựa từng mật khẩu để xóa thì có thể chọn xóa hết lịch sử lướt web, bao gồm cả các mật khẩu đã ghi nhớ. Đọc hướng dẫn xóa ở bài Làm sao để xóa lịch sử lướt web?

*

*

Hướng dẫn xóa mật khẩu lưu trong Firefox

*

Bước 1: Bấm vào biểu tượng 3 vạch ở góc phải bên trên của Firefox, chọn Options.

*

Bước 2: bấm chọn Security, sau đó bỏ chọn Remember password for the site (ghi nhớ mật khẩu). Nếu trước đó bạn có lưu trữ mật khẩu rồi thì bấm vào Saved Password, sau đó chọn Remove để bỏ từng mật khẩu đã ghi nhớ, hoặc chọn Remove All để loại bỏ hết.

Xem thêm:

Nếu bạn không muốn lựa từng mật khẩu để xóa thì có thể chọn xóa hết lịch sử lướt web, bao gồm cả các mật khẩu đã ghi nhớ. Đọc hướng dẫn xóa ở bài Làm sao để xóa lịch sử lướt web?

*

*

Hướng dẫn xóa mật khẩu lưu trong Internet Explorer

*

Bước 1: bấm vào biểu tượng bánh răng cưa bên phải trên cùng, chọn Internet options.

*

Bước 2: khi cửa sổ hiện ra, bấm chọn Cotent, bấm chọn Settings ở phần AutoComplete.

Xem thêm:

*

Bước 3: bỏ chọn User names and passwords on forms (lưu mật khẩu). Tiếp tục bấm chọn Delete AutoComplete history để xóa các mật khẩu bạn đã lỡ ghi nhớ vào trình duyệt. Bấm Delete và OK.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *