Sử Dụng Hàm Đổi Chữ Thành Số Trong Excel, 4 Cách Chuyển Text To Number Trong Excel 10/2022

03 cách chuyển định dạng chuỗi thành số trong Excel giúp chúng ta xử nhanh vấn đề về chuyển đổi định dạng trong Excel. Khắc phục vấn đề và giúp cho việc tự động hóa trong Excel. Thường việc này xảy ra trong một số tình huống sau:

Chúng ta copy dữ liệu từ một nơi khác đưa vào Excel, nhưng số được lưu dưới dạng Text không tính toán được, và cần chuyển đổi sang NumberVì dữ liệu chúng ta cần tham chiếu là dạng Number, cho nên phải chuyển từ Text sang dạng Number cho nó đồng bộ. Thì các hàm tham chiếu nhưVlookuphayHLookupmới hoạt động chính xác.

Đang xem: Hàm đổi chữ thành số

Nội dung

Định dạng Number trong hộp thoại Format Cells

Chuyển định dạng chuỗi thành số bằng cách sử dụng hộp thoại Format Cells, với cách định dạng là Number.

Trong hộp thoại Format Cells, Tab Number là nơi cho phép chúng ta chuyển định dạng từ Text sang Number một cách nhanh chóng.

Nhưng sau khi áp dụng, thì format thực sự của nó vẫn chưa đổi từ Text sang Number đâu. Chúng ta phải click chuột vào để nó chuyển sang trạng thái Edit rồi Enter thì mới OK.

Có một cách khác làm nhanh hơn, là đặt chuộc tại ô đó và F2, rồi Enter. Cứ làm như vậy cho đến hết, cách này hơi khá thủ công.

*

Dùng hàm VALUE chuyển Text sang Number

Chuyển định dạng chuỗi thành số bằng cách sử dụng hàm Value, một hàm có trong Excel có công dụng là convert Format từ Text sang Number.

Sử dụng hàm Value để chuyển đổi 01 cột với dữ liệu Text sang Number một cách nhanh chóng. Sau khi chuyển đổi xong, có nhiều cách check xem nó có hiệu quả không.

Mà cách mình thường dùng nhất là sử dụng hàm IsNumber, nếu kết quả nó trả về TRUE. Có nghĩa rằng, dữ liệu đó có định dạng là Number.

*

Có thể tham khảo cách sử dụng hàm Values tại đây.

Xem thêm:

Dùng công cụ Text To Columns trong Tab Data

Chuyển định dạng chuỗi thành số bằng cách sử dụng một phần tính năng trả về dữ liệu của công cụ Text to Column. Chi tiết cách thực hiện như sau:

Đây là công cụ thuộc Tab Data, cho phép chúng ta chuyển đổi định dạng từ Text sang Number trong 01 cột một cách nhanh chóng mà hiệu quả.

Chọn vùng cần chuyển đổi định sang từ Text sang Number

VàoTab Data|Nhóm Data Tools chọn Text to Columns. Xuất hiện hộp thoại Convert text to Column

*

Tại bước này chọn Next. để chuyển sang bước tiếp theo, vì không cần phân tách dữ liệu gì trong cột này.

*

Tại Delimiters bỏ các check ra. Do chúng ta không cần tách cột này thành nhiều cột khác nhau. nhấn Next

*

PhầnColumn data formatlà phần quan trọng trong công đoạn này. Hãy chọn General, và chọn địa chỉ nơi paste dữ liệu đó và Finish để hoàn thành.

*

Để kiểm tra lại lần cuối, là dữ liệu số đã được chuyển đổi dịnh dạng sang Number chưa? Chúng ta hãy dùng hàm IsNumber để check lại cho nhanh.

*

Kết luận: Những trường hợp hay dùng của chuyển định dạng chuỗi thành số.

Dùng hàm Value trong trường hợp bảng tính có dữ liệu liên tục, và cần Values để chuyển từ Text sang Number, để dữ liệu sau chuyển đổi có thể kết hợp với hàm Vlookup hoặc 01 hàm khác để tham chiếu dữ liệu ở nơi khác.

Xem thêm:

Dùng text to Column trong trường hợp dữ liệu đã cố định, không có thêm vào. Cách này xử lý bằng thao tác và giao diện nên sẽ rất nhanh. Riêng cá nhân mình yêu thích sử dụng cách này, và dùng khá thường xuyên.

Cách mà Hoa text thành number trong Excel Chuyển định dạng số trong Excel Hàm chuyển công thức thành số trong Excel Hàm chuyển từ text sang number trong Excel 2010 Sửa định dạng số trong Excel Thay đổi định dạng số trong Excel

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *