Bạn vẫn xem: Công thức biến hóa đơn vị sức nóng độ tại Sài Gòn phải Thơ: chia sẻ Kiến Thức du lịch & Ẩm Thực

Đổi độ F quý phái độ C là trong số những bài tập trong đồ gia dụng lý lớp 6 với các câu hỏi như 86 độ F bằng bao nhiêu độ C hay một oC = oF. Trong bài viết này sẽ chia sẻ cách chuyển từ thay đổi độ F sang độ C và đổi độ C quý phái độ F bởi công thức một cách tiêu chuẩn nhất.

Bạn đang xem: Quy Đổi Từ Độ C Sang Độ K Sang Độ C (K To °C)


Bạn đang xem: Công thức đổi khác đơn vị nhiệt độ độ

Cách thay đổi độ F sang trọng độ C

Công thức đổi độ F quý phái Độ C

°C = (°F 32) / 1.8

Bài tập thay đổi từ độ F lịch sự độ C trang bị lý lớp 6

Vd1 : đổi độ F quý phái độ C 86 độ F bởi bao nhiêu độ C

Theo bí quyết :

°C = (°F 32) / 1.8

oC = ( 86 32 ) / 1.8

oC = 30

Như vậy : 86 độ F = 30 độ C

Vd 2 : đổi độ F lịch sự độ C 96 độ F bởi bao nhiêu độ C

Theo công thức :

°C = (°F 32) / 1.8

oC = ( 96 32 ) / 1.8

oC = 35.55

Như vậy : 96 độ F = 35.55 độ C

Đầu tiên : rước 96 32 = 64 . Sau đó, lấy 64 phân chia cho 1.8 = 35.55 oC.

Như vậy với phương pháp đổi độ F thanh lịch độ C bạn có thể chuyển đổi ngẫu nhiên độ F nào sang độ C một phương pháp dể dàng.

Đổi Độ C sang trọng Độ F

Chúng ta thay đổi độ C lịch sự F theo phương pháp sau :

Công thức đổi độ C sang trọng độ F

°F = °C × 1.8 + 32

Như vậy, 1 độ C bằng bao nhiêu độ F ( 1oC = oF ?), 1 Độ C sẽ bởi 33.8 F. Cách tính như sau :

oF = 1 x 1.8 + 32 = 33.8

Vd: mong chuyển 10 độ C bằng bao nhiêu độ F. Nếu bạn nghĩa ni là nó 43.8 độ F thì hãy xem cách tính sau có đúng không nào nhé.


oF = oC x 1.8 + 32

oF = 10 x 1.8 + 32

oF = 50

Như vậy, 10 độ C bằng 50 độ F

Đầu tiên : chúng ta lấy 10 x 1.8 = 18 , tiếp nối lấy 18 cộng với 32 bởi 50 độ F. Như vậy, cùng với công thức đổi khác độ C sang trọng độ F họ chuyển đổi ngẫu nhiên độ C như thế nào sang độ F một cách chủ yếu xác.


Cách thay đổi độ F thanh lịch K

Công thức thay đổi độ F sang độ K

°K = (°F 32 )/1.8 + 273.15

Để đưa độ F thanh lịch độ K đầu tiên bọn họ lấy độ F 32, kế tiếp chia mang lại 1.8, kết quả nhận được cùng với 273.15 là độ K .

Vd : đề nghị chuyển 100 độ F quý phái độ K


*

Công thức đưa độ F quý phái độ K | đúng chuẩn Nhất

Đầu tiên, ta lấy 100 32 = 68 , kế tiếp 68 / 1.8 = 37.77 . Sau đó, đem 37.77 + 273.15 = 310.93 độ K .Với bí quyết trên chúng ta dể dàng ứng dụng biến hóa nhiệt độ F quý phái K một cách dể dàng cho những trường hợp.

Đổi độ K quý phái F

Công thức chuyển độ K sang F

°F = (°K 273.15) × 1.8 + 32

Cách tính độ K lịch sự độ F như sau : thứ nhất ta mang độ K 273.15 ,sau đó nhân với 1.8 . Hiệu quả cuối cùng cộng với 32 vẫn là ánh nắng mặt trời F .

Vd : đổi khác 334 độ K lịch sự độ F


*

Công thức thay đổi độ K sang độ F | đúng mực nhất

Để gửi 334 độ K thanh lịch độ F trước tiên ta rước 334 273.15 = 60.85 , kế tiếp 60.85 x 1.8 = 109.53. Kết quả, 109.53 + 32 = 141.53 độ F .

Với phương pháp chuyển độ K thanh lịch độ F bằng công thức chúng ta có thể bất kỳ một thang đo ánh sáng K nào sang độ F một biện pháp dể dàng.


Đổi độ C sang trọng K

Công thức thay đổi độ C sang trọng độ K

K = °C + 273.15

Độ K và độ C tương tự nhau về thang phân tách nhưng chênh lệch nhau 273.15 độ . Chính vì thế độ K vẫn bằng ánh nắng mặt trời C cộng thêm 273.15 độ.

Vd : 30 độ C sẽ khớp ứng với 30 + 273.15 = 303.15 độ K.

Xem thêm:

Như vậy : 303.15 °K = 30oC + 273.15

Đổi độ K lịch sự C

Công thức độ K lịch sự độ C

°C = K 273.15

Ngược lại, để thay đổi từ độ K sang độ C chúng ta lấy nhiệt độ K trừ đi 273.15 độ.

VD : 350 độ K sẽ khớp ứng với 350 273.15 = 76.85 độ C

Như vậy : 76.85 °C = 350 273.15 °K

Cách đổi từ độ K lịch sự F

Công thức thay đổi từ K quý phái F

oF = ( K-273.15) x 1.8 + 32

Vd : chúng ta muốn đổi 345 độ K lịch sự độ F. Cách làm như sau :

oF = ( 345-273.15 ) x 1.8 + 32

oF = ( 71.85 x1.8 )+ 32

oC = 161.33

Như vậy, 345 độ K sẽ bởi 161.33 độ F

Bảng so sánh các đơn vị đo nhiệt độ


*

Bảng so sánh các đơn vị nhiệt độ trên chũm giới

Tóm tắt tất cả các bí quyết đổi sức nóng độ

Do có khá nhiều hệ quy chiếu khác nhau dẩn đến sự bối rối trong việc biến hóa nhiệt độ. Bảng tổng vừa lòng công thức thay đổi nhiệt độ giúp bọn họ dể nhớ nhất.


*

Tóm tắt toàn bộ các cách làm đổi nhiệt độ C , độ F, độ K


Tôi hy vọng rằng với bài share đổi độ F lịch sự độ C , thay đổi độ C thanh lịch độ F và những thang nhiệt độ khác sẽ giúp ích cho chúng ta đang khám phá về các đơn vị đo nhiệt độ độ cũng giống như cách biến hóa nhiệt độ thân độ C , độ K , độ F một cách đúng mực nhất.


Đổi độ F thanh lịch độ C là trong số những bài tập trong đồ lý lớp 6 với các thắc mắc như 86 độ F bởi bao nhiêu độ C hay 1 oC = oF. Trong nội dung bài viết này sẽ chia sẻ cách đưa từ thay đổi độ F thanh lịch độ C & đổi độ C sang trọng độ F bằng công thức một bí quyết tiêu chuẩn chỉnh nhất.

Bạn đang xem: Công thức đổi khác đơn vị nhiệt độ độ

Cách thay đổi độ F sang trọng độ C

Công thức đổi độ F sang trọng Độ C

°C = (°F 32) / 1.8

Bài tập đổi từ độ F quý phái độ C vật dụng lý lớp 6

Vd1 : thay đổi độ F thanh lịch độ C 86 độ F bởi bao nhiêu độ C

Theo công thức :

°C = (°F 32) / 1.8

oC = ( 86 32 ) / 1.8

oC = 30

Như vậy : 86 độ F = 30 độ C

Vd 2 : thay đổi độ F lịch sự độ C 96 độ F bằng bao nhiêu độ C

Theo bí quyết :

°C = (°F 32) / 1.8

oC = ( 96 32 ) / 1.8

oC = 35.55

Như vậy : 96 độ F = 35.55 độ C

Đầu tiên : rước 96 32 = 64 . Sau đó, lấy 64 chia cho 1.8 = 35.55 oC.

Như vậy với phương pháp đổi độ F sang trọng độ C chúng ta cũng có thể chuyển đổi ngẫu nhiên độ F như thế nào sang độ C một cách dể dàng.

Đổi Độ C thanh lịch Độ F

Chúng ta đổi độ C thanh lịch F theo phương pháp sau :

Công thức thay đổi độ C thanh lịch độ F

°F = °C × 1.8 + 32

Như vậy, 1 độ C bằng bao nhiêu độ F ( 1oC = oF ?), 1 Độ C sẽ bằng 33.8 F. Phương pháp tính như sau :

oF = 1 x 1.8 + 32 = 33.8

Vd: ước ao chuyển 10 độ C bằng bao nhiêu độ F. Nếu bạn nghĩa nay là nó 43.8 độ F thì hãy xem phương pháp tính sau có đúng không nhé.


oF = oC x 1.8 + 32

oF = 10 x 1.8 + 32

oF = 50

Như vậy, 10 độ C bằng 50 độ F


*

Đổi độ C quý phái K

Công thức đổi độ C thanh lịch độ K

K = °C + 273.15

Độ K với độ C tương tự nhau về thang chia nhưng chênh lệch nhau 273.15 độ . Vì thế độ K sẽ bằng ánh nắng mặt trời C thêm vào đó 273.15 độ.

Vd : 30 độ C sẽ tương ứng với 30 + 273.15 = 303.15 độ K.

Như vậy : 303.15 °K = 30oC + 273.15

Đổi độ K quý phái C

Công thức độ K sang độ C

°C = K 273.15

Ngược lại, để đổi khác từ độ K sang trọng độ C chúng ta lấy ánh sáng K trừ đi 273.15 độ.

VD : 350 độ K sẽ tương xứng với 350 273.15 = 76.85 độ C

Như vậy : 76.85 °C = 350 273.15 °K

Cách thay đổi từ độ K sang F

Công thức thay đổi từ K quý phái F

oF = ( K-273.15) x 1.8 + 32

Vd : bọn họ muốn đổi 345 độ K lịch sự độ F. Giải pháp làm như sau :

oF = ( 345-273.15 ) x 1.8 + 32

oF = ( 71.85 x1.8 )+ 32

oC = 161.33

Như vậy, 345 độ K sẽ bằng 161.33 độ F

Bảng so sánh những đơn vị đo nhiệt độ độ


Bảng so sánh những đơn vị nhiệt độ trên vậy giới

Tóm tắt tất cả các công thức đổi sức nóng độ

Do có rất nhiều hệ quy chiếu khác nhau dẩn mang đến sự bối rối trong việc thay đổi nhiệt độ. Bảng tổng vừa lòng công thức biến đổi nhiệt độ giúp bọn họ dể lưu giữ nhất.


Tóm tắt toàn bộ các cách làm đổi ánh sáng C , độ F, độ K

Tôi hy vọng rằng cùng với bài share đổi độ F lịch sự độ C , thay đổi độ C thanh lịch độ F và các thang nhiệt độ khác để giúp ích cho chúng ta đang mày mò về các đơn vị đo nhiệt độ tương tự như cách biến hóa nhiệt độ giữa độ C , độ K , độ F một cách chính xác nhất.